Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku

Siedziba poradni. Źródło: www.szkolnictwo.pl [28.06.2014]
Siedziba poradni. Źródło: www.szkolnictwo.pl [28.06.2014]
Data założenia: 1973
Poziom szkoły: publiczna placówka oświatowo-wychowawcza
Adres: 19-300 Ełk ul. M. Kajki 8


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku – publiczna placówka oświatowo-wychowawcza z siedzibą w Ełku. Istnieje od 1973 roku. Obecnym dyrektorem poradni jest Maria Włodkowska.

Historia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku powstała w 1973 roku. Zatrudnia pedagogów, psychologów i logopedów, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku.

Zakres działania

Poradnia zajmuje się następującymi działaniami:

 • diagnozą
 • terapią
 • profilaktyką
 • doradztwem zawodowym
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Formy pracy

Poradnia realizuje zadania poprzez:

 • Diagnozę
 • Terapię
 • Konsultacje i doradztwo
 • Działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną
 • Interwencję w środowisku ucznia
 • Działalność informacyjną

Zespół Orzekający

Przy poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
 • Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Kadra pedagogiczna

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku:

 • Maria Włodkowska - dyrektor poradni, nauczyciel dyplomowany, pedagog
 • Danuta Malej- Frąszczak – nauczyciel dyplomowany, pedagog
 • Marta Czuper – nauczyciel dyplomowany
 • Bogumiła Gos – pedagog, nauczyciel mianowany
 • Krystyna Olszewska – nauczyciel dyplomowany
 • Ewa Osowska – psycholog, nauczyciel mianowany
 • Beata Krakowiak – psycholog, nauczyciel dyplomowany
 • Anna Podgórska – psycholog, nauczyciel kontraktowy
 • Laura Litwin – psycholog, nauczyciel dyplomowany
 • Magdalena Sowirka–Gospodaryk – psycholog, nauczyciel mianowany
 • Joanna Kierwiak-Staszek – psycholog, nauczyciel mianowany
 • Maria Szczuka – nauczyciel stażysta
 • Katarzyna Jachowicz – nauczyciel dyplomowany
 • Beata Staniszewska – nauczyciel dyplomowany
 • Joanna Roszko – nauczyciel mianowany
 • Marzanna Wojtulewicz – logopeda, nauczyciel mianowany
 • Teresa Garlicka – pedagog/doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany
 • Zofia Ewa Lenczewska – pedagog/doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany

Ciekawostki

Do poradni na dobrowolne i nieodpłatne badania lub zajęcia terapeutyczne zgłasza dzieci rodzic lub opiekun prawny. Mogą się one odbywać wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Bibliografia

ppp.elk.edu.pl [28.06.2014]