Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku

Siedziba poradni. Źródło: www.poradnia.gizycko.edu.pl [29.06.2014]
Siedziba poradni. Źródło: www.poradnia.gizycko.edu.pl [29.06.2014]
Data założenia: 1960
Poziom szkoły: publiczna placówka oświatowo-wychowawcza
Adres: 11 - 500 Giżycko ul. Smętka 5


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku – publiczna placówka oświatowo-wychowawcza z siedzibą w Giżycku. Funkcjonuje od 1960 roku. Obecnym dyrektorem poradni jest Bożena Giedziuszewicz.

Historia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku powstała w 1960 roku. Obecnie terenem działania poradni jest: miasto i gmina Giżycko oraz gminy: Miłki, Kruklanki, Ryn i Wydminy. Organem prowadzącym poradnię jest powiat giżycki. Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. Poradnia oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży w wieku od 0 - do ukończenia realizacji obowiązku szkolnego.


Oferta poradni

 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia psychologiczne
 • Zajęcia pedagogiczne
 • Doradztwo zawodowe
 • Indywidualne spotkania terapeutyczne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem w wieku 14 lat do 18 lat.
 • Indywidualne spotkania socjoterapeutyczne dla młodzieży w wieku 10 lat do 18 lat
 • Spotkania dla szkół z zakresu Edukacji Seksualnej

Projekt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku we współudziale z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteką Pedagogiczną w Giżycku realizuje projekt pt. „SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kadra pedagogiczna

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku:

 • mgr Bożena Giedziuszewicz - pedagog, oligofrenopedagog - dyrektor placówki
 • mgr Barbara Huta- Hołdowska - pedagog, terapia pedagogiczna
 • mgr Dorota Hanna Buszko - pedagog, terapia pedagogiczna
 • mgr Marta Knaś - pedagog, orientacja szkolno-zawodowa
 • mgr Gizela Świętojańska - pedagog, terapeuta uzależnień
 • mgr Anna Lewkowicz - pedagog
 • mgr Janina Zeman - logopeda, tyflopedagog
 • mgr Grażyna Prokopowicz - logopeda, surdopedagog
 • mgr Izabela Malinowska - psycholog
 • mgr Mirosława Zubkowicz - psycholog
 • mgr Katarzyna Ostrowska - psycholog
 • mgr Aleksandra Brysacz - psycholog

Ciekawostki

Od 2012 roku poradnia prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju poprzez:

 • terapię logopedyczną
 • terapię pedagogiczną
 • konsultacje psychologiczne
 • Integrację Sensoryczną
 • stymulację metodą Tomatisa
 • Biofeedback

Bibliografia

poradnia.gizycko.edu.pl [29.06.2014]
bazy.ngo.pl [29.06.2014]