Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie. Źródło: www.mragowo.piw.gov.pl [17.11.2014]Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie. Źródło: www.mragowo.piw.gov.pl [17.11.2014]
Siedziba ul. Rynkowa 1C, 11-700 Mrągowo
Kierownik Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Dorota Przewoska
Kontakt tel: 89 741 87 67, fax: 89 742 62 26

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie - państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie wykonuje swoje zadania jako kierownik Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim.

Charakterystyka

Podstawy prawne działania urzędu reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)[1], ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.)[2] oraz zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3)[3]. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie działa na terenie powiatu mrągowskiego.

Zadania

Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu Mrągowskiego obejmuje:

 • zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie
 • badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa , mięsa zwierząt łownych i ich mięsa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej
 • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt
 • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania

Struktura

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mrągowie:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Inspektor Weterynaryjny
 • Starszy Kontroler Weterynaryjny
 • Kontroler Weterynaryjny
 • Główny Księgowy
 • Inspektor ds. administracji i zaopatrzenia
 • Referent
 • Pracownik obsługi

Kierownictwo

Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Mrągowie jest lek. wet. Dorota Przewoska

Przypisy

Bibliografia

PIW Mrągowo[15.11.2014]