Prawica Rzeczypospolitej na Warmii i Mazurach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Prawica Rzeczypospolitej – województwo warmińsko-mazurskie – Prawica Rzeczypospolitej (PR), polska partia polityczna, założona 19 kwietnia 2007 roku. Na czele partii stanął Marek Jurek (po odejściu z Prawa i Sprawiedliwości). PR to ugrupowanie chrześcijańsko-konserwatywne o charakterze narodowym i eurosceptycznym[1].

Prz-logo.jpg

Główni działacze
Marek Chojnowski – koordynator wojewódzki
Konrad Urbanowicz – pełnomocnik okręgowy

Regionalne cele programu partii

Aktywna polityka zatrudnienia na obszarach po-PGR-owszkich. Odwrócenie niekorzystnych tendencji demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o niższym potencjale ekonomicznym.

Bibliografia

prawicarzeczypospolitej.org [02.02.2015]
http://ewybory.eu/partie-polityczne/prawica-rzeczypospolitej/ ewybory.eu] [02.02.2015]

Przypisy