Produkcja artykułów spożywczych

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Produkcja artykułów spożywczych – gałąź przemysłu sklasyfikowana w sekcji C, dział 10 według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W 2012 r. w województwie warmińsko-mazurskim produkcja sprzedana artykułów spożywczych stanowiła około 38% w odniesieniu do produkcji sprzedanej przemysłu ogółem.

Ogólna charakterystyka

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 produkcja artykułów spożywczych i obejmuje następujące grupy:

  • przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcję wyrobów z mięsa
  • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
  • przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
  • produkcję olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  • wytwarzanie wyrobów mleczarskich
  • wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
  • produkcję wyrobów piekarskich i mącznych
  • produkcję pozostałych artykułów spożywczych (cukier, wyroby cukiernicze, kakao i czekolady, przetwórstwo kawy i herbaty, produkcja przypraw, wytwarzanie dań gotowych, produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej)
  • produkcję gotowych paszy i karmy dla zwierząt

Znaczenie dla regionu

Produkcja artykułów spożywczych ma największy udział w przetwórstwie przemysłowym w województwie warmińsko-mazurskim. W 2005 r. wyniósł on ponad 28%, natomiast w 2012 r. było to ponad 38%.
Wartość produkcji sprzedanej w sekcji produkcji artykułów spożywczych w 2005 r. wyniosła 3 911,20 mln złotych. Do 2011 r. zauważyć można wzrost wartości i wyniosła ona w 2010 r. 7 891,80 mln złotych, a w 2011 r. kształtowała się na poziomie 9705,10 mln złotych. W 2012 r. nastąpił spadek wielkości i wynosiła ona 9 357,00 mln złotych.
Produkcja sprzedana w sekcji produkcji artykułów spożywczych na przestrzeni lat 2005–2010 wzrosła dwukrotnie. W 2011 r. odnotowywano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o blisko 23%, natomiast w 2012 r. nastąpił spadek produkcji sprzedanej o prawie 4%.
Firmy zajmujące się produkcją artykułów spożywczych dały zatrudnienie prawie 24% osobom pracującym w przemyśle.
Do największych, funkcjonujących na terenie Warmii i [[[Mazury|Mazur]] firm z branży spożywczej można zaliczyć:

Bibliografia

klasyfikacje.gofin.pl [19.06.2014]
olsztyn.stat.gov.pl [19.06.2014]