Produkcja maszyn i urządzeń

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Produkcja maszyn i urządzeń – gałąź przemysłu sklasyfikowana w sekcji C, dział 28 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W 2012 r. w województwie warmińsko-mazurskim produkcja sprzedana maszyn i urządzeń stanowiła około 3% w odniesieniu do produkcji sprzedanej ogółem.

Ogólna charakterystyka

Na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności przyjętej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do tej grupy zalicza się między innymi:

  • produkcję maszyn ogólnego przeznaczenia
  • produkcję pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (np. piece, urządzenia dźwigowe, kasy fiskalne, fotokopiarki, automaty sprzedające towary itd.)
  • produkcję maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
  • produkcję maszyn i narzędzi mechanicznych
  • produkcję pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (dla przetwórstwa żywności, przemysłu tekstylnego i odzieżowego, budownictwa, górnictwa, metalurgii itd.)

Znaczenie dla regionu

W 2005 r. wartość sprzedana przemysłu wyrobów z metali wyniosła 548,5 mln złotych, natomiast w 2010 r. wartość ta wzrosła o blisko 19%, do poziomu 653,3 mln złotych. W 2011 r. odnotowano wzrost wartości produkcji sprzedanej o około 15% w stosunku do roku poprzedniego, która wyniosła 748,3 mln złotych. Natomiast w 2012 r. produkcja mebli sprzedanych osiągnęła poziom 887,7 mln złotych, co stanowiło wzrost o około 19% w stosunku do roku poprzedniego.

Produkcja maszyn i urządzeń stanowiła w 2005 r. około 4% w strukturze ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu regionu. Natomiast w latach 2010 i 2012 udział ten wynosił około 3%. [2]
Do wiodących przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji maszyn i urządzeń zaliczyć można między innymi:

Bibliografia

klasyfikacje.gofin.pl [18.06.2014]
olsztyn.stat.gov.pl [18.06.2014]