Produkcja papieru i wyrobów z papieru

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Produkcja papieru i wyrobów z papieru – gałąź przemysłu sklasyfikowana w sekcji C, dział 17 według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W 2012 r. w województwie warmińsko-mazurskim produkcja sprzedana chemikaliów i wyrobów chemicznych stanowiła 1,15% w odniesieniu do produkcji sprzedanej przemysłu ogółem.

Ogólna charakterystyka

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 produkcja papieru i wyrobów z papieru obejmuje następujące grupy:

  • produkcję masy włóknistej, papieru i tektury
  • produkcję wyrobów z papieru i tektury

Znaczenie dla regionu

Udział wielkości produkcji sprzedanej produkcji papieru i wyrobów z papieru w przetwórstwie przemysłowym w regionie Warmii i Mazur wyniósł w 2005 r. 1,22%, natomiast w 2012 r. było to 1,15%.

Wartość produkcji sprzedanej w sekcji produkcji papieru i wyrobów z papieru w 2005 r. wyniosła 169,1 mln złotych. Do 2012 r. zauważyć można wzrost wartości i wyniosła ona w roku 2010 – 230,5 mln złotych, w 2011 r. – 250,2 mln złotych oraz 278,1 mln złotych w 2012 r. Produkcja sprzedana w sekcji produkcji papieru i wyrobów z papieru na przestrzeni lat 2005–2010 wzrosła o 36,3%. W 2011 r. odnotowywano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8,5%, natomiast w 2012 r. odnotowano wzrost o 11,2% w stosunku do roku poprzedniego. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących papier i wyroby z papieru w 2012 r. znalazło 1,57% pracujących w przemyśle.
Do największych, funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego firm z branży wyrobów z papieru można zaliczyć:

Bibliografia

klasyfikacje.gofin.pl [19.06.2014]
olsztyn.stat.gov.pl [19.06.2014]