Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie
Przedszkole2.jpg
Budynek przedszkola. Źródło: www.nabor.pcss.pl [14.04.2014]
Data założenia: 1945/1946 r.
Typ placówki: przedszkole publiczne
Adres: ul. Opolska 28, 10-626 Olsztyn

Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie – placówka oświatowa położona przy ul. Opolskiej w Olsztynie. Dyrektorem przedszkola jest Benigna Pietrusiewicz.

Historia

Budynek, w którym mieści się przedszkole, zaadaptowano na cele oświatowe w 1946 r.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna przedszkola

W przedszkolu realizowany jest wiodący program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały.

Programy własne nauczycieli przedszkola oraz inne programy wdrażane w placówce:

 • program socjoterapeutyczny na poziomie wychowania przedszkolnego Ewy Tymińskiej
 • program "Razem z rodzicami wychowujemy w duchu wartości" Aldony Połujańskiej
 • program zajęć muzyczno-ruchowych Moniki Raczyńskiej
 • program nauczania języka angielskiego Ewy Lewandowskiej, Barbary Maciszewskiej
 • program pracy logopedycznej Małgorzaty Lewczyk
 • program zajęć katechetycznych ks. Władysława Kubik SJ i in. Radość Dzieci Bożych
 • program adaptacyjny (opracowany w 2004 r.)
 • wewnętrzny system oddziaływań wychowawczych (opracowany w 2005 r.)

Podczas realizacji zajęć wykorzystywane są następujące metody pracy:

 • usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego, a także kształcenie

lateralizacji/stronności, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni (metodą Marty Bogdanowicz)

 • przygotowanie do rozpoczęcia nauki czytania i pisania (m.in. metodą Ireny Majchrzak)
 • zajęcia oparte na swobodnej ekspresji i twórczym działaniu dziecka (m.in. metodą Celestyna Freineta)
 • koncepcja edukacji matematycznej (Edyta Gruszczyk-Kolczyńska)
 • ćwiczenia praktyczne związane z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi

(metodą Marii Montessori)

 • oddziaływanie poprzez muzykę i ruch (m.in. metoda Carl Orffa)
 • ćwiczenia ruchowe (m.in. metodą Weroniki Sherborne, Rudolfa Labana)

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie tworzą następujący nauczyciele:

 • Teresa Jeżewska
 • Janina Kołtun
 • Małgorzata Kubacz
 • Aldona Kurkul
 • Małgorzata Lewczyk
 • Aldona Połujańska
 • Ewa Tymińska
 • Agnieszka Żeliszczak

Grupy przedszkolne

W przedszkolu funkcjonują grupy mieszane wiekowo. W dwóch najmłodszych grupach przebywają dzieci w wieku 3-5 lat, w jednej grupie dzieci 6-letnie.

Zobacz też

Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie [24.04.2014]