Przedszkole Miejskie nr 7 Specjalne dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Przedszkole Miejskie nr 7 Specjalne dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie
Sala1.jpg
Sala szkolno-przedszkolna. Źródło: www.oswnies.olsztyn.pl, 12.06.2014.
Data założenia: wrzesień 2008 r.
Typ placówki: przedszkole publiczne/specjalne
Adres: ul. M. Grzegorzewskiej 6,
10-048 Olsztyn

Przedszkole Miejskie nr 7 Specjalne dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Olsztynie. Placówka wchodzi w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Dyrektorem Szkoły jest mgr Teresa Małgorzata Wasilewska – wicedyrektor Ośrodka ds. dydaktycznych.

Cele i zadania

Do celów i zadań Przedszkola należy m.in.:

  • stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka, jego samodzielności, a szczególności w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielenie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
  • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
  • współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu i rehabilitacji dzieci oraz przygotowania ich do nauki szkolnej

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program przedszkola

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,któe potwierdza wadę słuchu. Przedszkole przyjmuje również dzieci spoza Olsztyna, które na czas roku szkolnego mogą zamieszkać w internacie. Wówczas opiekę nad dziećmi w porze dziennej i nocnej sprawują nauczyciele – wychowawcy surdopedagodzy.

Bibliografia

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedosłyszących w Olsztynie [11.06.2014]
oswdladziecinieslyszacychwolsztynie.szkolnictwa.pl [11.06.2014]