Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy przy Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy

certyfikat dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy. Źródło: www.zsnr1.nidzica.pl
certyfikat dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy. Źródło: www.zsnr1.nidzica.pl
Data założenia: 2 listopada 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Mikołaja Kopernika 1, 13-100 Nidzica
Patron: Mikołaj Kopernik

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy przy Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy – szkoła podstawowa w Nidzicy, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Artur Pacuszka.

Historia

2 listopada 1945 r. rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Nidzicy. Organizowaniem placówki zajął się Władysław Chudzik – pierwszy kierownik szkoły oraz pierwszy woźny szkoły Adam Ryniewicz. 3 listopada 1945 r. uruchomiono pierwsze zajęcia lekcyjne dla 487 uczniów. Nauka odbywała się w bardzo trudnych warunkach, w budynku byłej szkoły niemieckiej. Uczniowie nie posiadali zeszytów i książek. Głównym celem szkoły było nauczanie dzieci w zakresie siedmiu klas szkoły powszechnej. Wieczorami w szkole prowadzono różne formy oświaty dorosłych. Do grona pierwszych nauczycieli należeli: Aleksander Golba, Wawrzyniec Załęski, Maria Żakiewicz, Józefa Kaczorowska, Zenon Stefański, Wanda Cichocka. Na skutek reformy strukturalnej w 1948 r. szkoła zmieniła nazwę na szkoła podstawowa. Szkoła w latach 1945-1961 była jedyną tego rodzaju placówką na terenie miasta. 1 września 1999 r., po wprowadzeniu reformy oświaty, szkoła została przekształcona w Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy, w skład którego wchodzi też Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nidzicy. Patronem Zespołu Szkół jest Mikołaj Kopernik. Szkoła podstawowa funkcjonuje jako sześcioklasowa.

Cele i zadania

Szkoła stara się zapewnić swoim uczniom poczucie bezpieczeństwa, umożliwia wszechstronny rozwój, rozwija zainteresowania, zaspokaja potrzeby i uatrakcyjnia pobyt w szkole.

Kadra pedagogiczna

Kierownicy/dyrektorzy szkoły w latach 1945-2014:

 • Władysław Chudzik
 • Zenon Stefański
 • Stefan Kraśnicki
 • Stanisław Szombara
 • Emil Wilczewski
 • Ryszard Niegowski
 • Feliks Ruciński
 • Maria Owczarek
 • Edward Sienicki
 • Jan Dzwonkowski
 • Longin Dąbrowski
 • Andrzej Arcyz
 • Artur Pacuszka

Skład kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2013/14:

 • Czarzasta Anna, język polski
 • Wódkiewicz Dorota, język polski
 • Krasnowska Aldona język polski
 • Rydkodym Katarzyna, język polski
 • Partyka Krzysztof, muzyka
 • Adamska Bogumiła, matematyka
 • Maj Helena, matematyka
 • Trybel Małgorzata, matematyka
 • Sędłak Anna, matematyka
 • Wojtkiewicz Wiesława, matematyka, informatyka
 • Brodniewicz Agnieszka, język angielski
 • Sawicki Michał, język angielski
 • Wierzbicka Agnieszka, język angielski
 • Rudzińska Ewa, język angielski
 • Ciszek Elżbieta, przyroda
 • Myklusz Jolanta, przyroda
 • Brzozowska Małgorzata, historia
 • Dąbrowski Marek, historia
 • Romańska Wioletta, historia
 • Chodkowski Janusz, technika
 • Mendrek Robert, wychowanie fizyczne, informatyka, technika
 • Kosobucki Dariusz, wychowanie fizyczne
 • Kotyla Katarzyna, wychowanie fizyczne
 • Leszczyński Michał, wychowanie fizyczne
 • Saternus Piotr, wychowanie fizyczne
 • Urbanowska Danuta, wychowanie fizyczne
 • Urbanowski Dariusz, wychowanie fizyczne
 • Taradejna Wiesława, wychowanie fizyczne
 • Zielińska Joanna, wychowanie fizyczne
 • Grygo Halina, religia
 • Gruszkiewicz Anna, religia
 • Szałanda Jolanta, religia
 • Prusik Agnieszka, biologia, chemia
 • Taratycka Dorota, biologia, geografia
 • Bielicka Bogumiła, edukacja wczesnoszkolna
 • Dąbrowska Beata, edukacja wczesnoszkolna
 • Grochowska Anna, edukacja wczesnoszkolna
 • Jabłonowska Anna, edukacja wczesnoszkolna
 • Ojrzyńska Dorota, edukacja wczesnoszkolna
 • Pawlak Eliza, edukacja wczesnoszkolna
 • Sitarz Elżbieta, edukacja wczesnoszkolna
 • Wolak Ala, edukacja wczesnoszkolna
 • Zawadzka Agnieszka, edukacja wczesnoszkolna
 • Piskorz Michał, język niemiecki
 • Grochowska Małgorzata, wiedza o społeczeństwie
 • Czerwonka Monika, język niemiecki

Osiągnięcia

Szkoła została wyróżniona:

 • certyfikatem "Szkoła Przyjazna Sześciolatkom"
 • tytułem "Szkoła Odkrywców Talentów"

Absolwenci

Do grona absolwentów szkoły należą:

 • późniejsi jej nauczyciele, m.in.: Longin Dąbrowski, Irena Kant, Mieczysław Sitarz, Barbara Załęska, Roman Przybysz, Mieczysław Dzięgielewski, Jan Małek, Władysław Chudzik, Zdzisław Kowalski
 • pracownicy naukowi: dr hab. Hanna Ratuszna, dr Alicja Romanowska, ks. dr Zdzisław Kunicki, dr Beata Kosiba, ks. dr Paweł Rabczyński, ks. dr Tomasz Szałanda
 • biznesmeni: Zbigniew Prokopowicz, Sławomir Sienicki, Wojciech Wiatrowski, Lech Mioduszewski
 • aktorzy: Piotr Jankowski

Bibliografia

Informator Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Nidzicy. 50-lecie Szkoły, Opr. D. Krakowiak przy współpracy D. Urbanowskiej, Nidzica 1995, s. 6-7.
Filipkowski Tadeusz, Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960, Warszawa 1978, s. 104-106.
Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 42.
zsnr1.nidzica.pl [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]