Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie

Budynek szkoły. Źródło: Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie [07.05.2014]
Data założenia: 1736 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Pasłęcka 15, 14-140 Miłomłyn

Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie – szkoła podstawowa w Miłomłynie. Funkcję dyrektora szkoły pełni obecnie Grażyna Potkaj. Pełna nazwa szkoły brzmi Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie.

Historia

Początki szkoły podstawowej w Miłomłynie sięgają 1736 r. Pierwszym kierownikiem szkoły był Zygmunt Pelk. W 1867 r. w nowo wybudowanym budynku mieściła się czteroklasowa szkoła miejska i jednoklasowa szkoła narodowa. Rok później połączono obydwie szkoły. W 1873 r. wprowadzono jako wykładowy język niemiecki.

W latach 1929–1930 szkołę zmodernizowano i odrestaurowano. Po II wojnie światowej organizacją szkoły zajęła się Wanda Gumienna, repatriantka z Wileńszczyzny. Obowiązki kierownika szkoły objęła 15 września 1945 r.

Warunki pracy i nauki były trudne. Szkoła nie posiadała mebli, dzieci nie miały książek i zeszytów, pisały na czystych kartkach poniemieckich książek urzędowych.

W latach 1948–1949 funkcję kierowników pełnili: Roman Welke i Edward Mazur. Do 1950 r. szkoła dwukrotnie zmieniała swą siedzibę. W 1948 r. powołano Komisję Odbudowy Szkoły. Prace remontowe ukończono w 1950 r. W 1949 r. kierownictwo szkoły objął Tadeusz Górski. W następnych latach funkcję kierowników pełnili: Jan Gross, Leonia Kowalik, Zdzisław Chmieliński oraz Edward Radkiewicz.

W 1973 r. szkoła stała się zbiorczą szkołą gminną. W kolejnych latach modernizowano szkołę: wybudowano salę gimnastyczną, kuchnię ze stołówką, pokój nauczycielski, trzy klasy oraz salę do gimnastyki korekcyjnej i gabinet dla pedagoga szkolnego.

W 1999 r. powołano Zespół Szkół w Miłomłynie, w skład którego wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum. W sierpniu 2001 r. rozwiązano Zespół Szkół w Miłomłynie i utworzono dwie odrębne szkoły: Publiczną Szkołę Podstawową w Miłomłynie i Publiczne Gimnazjum w Miłomłynie. 14 stycznia 2005 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego.

Obecnie szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Kierownicy/dyrektorzy szkoły w latach 1945–2014:

 • Wanda Gumienna
 • Roman Welke
 • Edward Mazur
 • Tadeusz Górski
 • Jan Gross
 • Leonia Kowalik
 • Zdzisław Chmieliński
 • Edward Radkiewicz
 • Zbigniew Kuciński
 • Jerzy Gębura
 • Jerzy Jankowski
 • Maria Czodrowska
 • Grażyna Potkaj

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 1991 r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014:

 • Beata Andrianik
 • Teresa Biegańska
 • Renata Bożek-Opalach
 • Wiesława Godek
 • Marcin Gołębiewski
 • Beata Gorgoń
 • Małgorzata Górna
 • Marzena Grudzińska
 • Jowita Jankowska
 • Małgorzata Joniec
 • Beata Karpowicz
 • Ewa Kilman
 • Jolanta Kopiczyńska-Stano
 • Dorota Krauze
 • Dorota Krzaczek
 • Krystyna Krzemińska
 • Andrzej Krzykowski
 • Izabela Lempek – wicedyrektor
 • Emilia Łełyk
 • Justyna Łukowicz
 • Monika Misztal-Matwiejuk
 • Dorota Papis
 • Grażyna Potkaj – dyrektor szkoły
 • ks. Waldemar Prange
 • Renata Rafalska
 • Wioletta Szajkowska
 • Danuta Szymańska
 • Alicja Wasiak
 • Agnieszka Wójcik-Kowalska
 • Elżbieta Żmijewska

Osiągnięcia

W 2007 r. szkoła została wyróżniona tytułem "Szkoła Promująca Zdrowie".

Prymusem szkoły w roku szkolnym 2012/2013 został Karol Kowalczyk, uczeń klasy VI b ze średnią ocen 6,0 i wzorowym zachowaniem.

Ciekawostki

29 listopada 2013 r. w szkole odbyło się spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką, laureatką głównej nagrody Fundacji Elbląg za Książkę Roku 2005.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011, s. 70.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie [22.12.2013]