Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie

Data założenia: 2008
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul Hanki Sawickiej 8a, 11-520 Ryn
Patron: Konstanty Ildefons Gałczyński

Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie i nosi pełną nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie Publiczne Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Rynie. Dyrektorem jest mgr Krzysztof Cybul.

Cele i zadania

Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach średnich
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum
 • umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny
 • kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny
 • kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego
 • udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno–

Pedagogiczną

 • umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań)
 • umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (Statut Gimnazjum, 2009)

Kadra pedagogiczna

 • biologia – mgr Jolanta Przymorska
 • chemia – mgr inż. Wiesława Horbowiec-Sekścińska, mgr inż Elżbieta Miłosz, mgr inż. Marcin Żakiewicz
 • edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Elżbieta Rudnik
 • fizyka – mgr inż. Zbigniew Bawół, mgr inż Elżbieta Miłosz
 • geografia – mgr Elżbieta Laskowska
 • historia – mgr Krystyna Wójcik, mgr Teresa Jankowska
 • informatyka – mgr inż. Zbigniew Bawół, mgr inż. Marcin Żakiewicz, mgr Elżbieta Rajcow
 • j. angielski – mgr Andrzej Pelc, mgr Dorota Majkowska
 • j. polski – mgr Barbara Budna, mgr Małgorzata Buczyńska
 • j. niemiecki – mgr Joanna Kryńska-Cieśla
 • matematyka – mgr inż. Wiesława Horbowiec-Sekścińska, mgr Krystyna Wójcik
 • plastyka – mgr Elżbieta Rudnik
 • religia – mgr Renata Jodko
 • technika – mgr inż. Zbigniew Bawół
 • WOS – mgr Elżbieta Laskowska
 • wych. do życia w rodzinie – mgr Lilla Jabłońska
 • wych. fizyczne – mgr inż Elżbieta Miłosz, mgr Andrzej Koleśnik
 • zajęcia artystyczne – mgr Elżbieta Rudnik


Osiągnięcia

Uczniowie gimnazjum odnoszą znaczące wyniki w konkursach przedmiotowych (Marek Lenczewski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii; Anna Buczel – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego), działalności artystycznej i sportowej (mistrzowie powiatu giżyckiego w piłce nożnej).

Ciekawostki

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie działa Koło miłośników dwóch kółek. Opiekunami Koła są: Jolanta Przymorska, Bożena Winiarz i Joanna Kryńska–Cieśla.

Bibliografia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie[26.10.2014]