Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym

Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: 11-500 Giżycko, Bystry 1i
Patron: Mikołaj Kopernik

Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Bystrym. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Anna Dworak.

Cele i zadania

"Głównymi celami szkoły jest:

 • prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata
 • zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju
 • dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia
 • przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
 • realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju".(Statut Gimnazjum)


Kadra pedagogiczna

 • mgr Mariola Ostrowska – j.polski, biblioteka
 • mgr Małgorzata Cybulska – historia, WOS, WDŻ, zajęcia artystyczne
 • mgr Agnieszka – j.angielski, EDB
 • mgr Irena Kurzynowska – j. niemiecki
 • mgr Lilla Jankowska – matematyka, geografia
 • mgr Marzanna Ksieniewicz – informatyka, fizyka, zajęcia techniczne
 • mgr Marzena Rzeczycka – biologia, chemia,
 • mgr Szymon Jabłoński – w-f
 • mgr Mariola Chełkowska – religia, muzyka
 • mgr Alina Ożańska – pedagog, doradca zawodowy

Osiągnięcia

Gimnazjum może się poszczycić licznymi sukcesami, posiada certyfikat "Szkoła z klasą", a jej uczniowie:

 • uczestniczą Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
 • uczestniczą w Europejskim Konkursie Matematycznym "Kangur"
 • są finalistami i laureatami konkursów: "Jantar", "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym", Festiwali Piosenkarskich na szczeblu rejonowych
 • są Wicemistrzami Powiatu Giżyckiego w Piłce Nożnej i zajmują wysokie pozycje w Powiatowych Biegach Przełajowych oraz innych turniejach sportowych

Ciekawostki

Gimnazjum współuczestniczy w projektach unijnych "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" i współuczestniczy projekcie w "SORE działają w szkole –– nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim".

Bibliografia


Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym[26.10.2014]