Publiczne Gimnazjum w Kiwitach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Kiwitach Publiczne Gimnazjum w Kiwitach

Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Kiwity 63A, 11-106 Kiwity


Zespół Szkół w Kiwitach Publiczne Gimnazjum w Kiwitach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu Szkół jest Irena Borsuk .

Cele i zadania

W Statucie Gimnazjum 2014 czytamy: "Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Realizacja celów i zadań opiera się również na programie wychowawczym i programie profilaktyki, który dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności:

 • umożliwia uczniom aktywny rozwój wszystkich sfer osobowości, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia gimnazjum i wejścia na kolejne etapy kształcenia
 • przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
 • uczy rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji tych wartości
 • przygotowuje uczniów do budowy koncepcji swojego życia i realizacji swoich celów
 • wdraża ich do samodzielności
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia - naukowe, sportowe, artystyczne
 • uczy miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kultury i sztuki przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata
 • rozwija u uczniów wrażliwość na problemy środowiska przyrodniczego oraz inspiruje do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
 • zapoznaje uczniów ze środowiskiem lokalnym oraz umożliwia udział w jego życiu kulturalnym, przyrodniczym i społecznym
 • wspiera oddziaływania wychowawcze rodziców oraz przekazuje im niezbędną wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy i agresji
 • umożliwia się uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia"

Kadra pedagogiczna

 • biologia – Dorota Jagielska
 • chemia – Dorota Jagielska
 • fizyka – Marek Gągała
 • geografia – Krzysztof Tusiński
 • historia – Jerzy Burza
 • informatyka – Marek Gągała
 • j. angielski – Krzysztof Kalwasiński
 • j. polski – Edyta Wlazło, Krystyna Dajnowska
 • j. rosyjski – Sylwia Orszewska
 • matematyka – Mariola Pozarzycka
 • pedagog – Aleksandra Bilicka
 • religia – Izabella Mieczkowska
 • sztuka –Bożena Pelik-Ogonowska
 • technika – Jolanta Rynkiewicz
 • WOS – Jerzy Burza
 • wych. fizyczne – Dorota Jagielska, Paweł Wasilewski

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum osiągają znaczące wyniki w nauce, działalności sportowej i artystycznej.

Ciekawostki

W Gimnazjum działają: Koło teatralne (opiekun Krystyna Dajnowska), Koło dziennikarskie (opiekun – Edyta Wlazło), Koło matematyczne (opiekun – Mariola Pozarzycka), Koło sportowe (opiekun – Dorota Jagielska), Zapasy, Sumo (opiekun – Paweł Wasilewski), Koło muzyczne (opiekun - Bożena Pelik - Ogonowska).

Bibliografia


Gm [25.10.2014]