Publiczne Gimnazjum w Prostkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum w Prostkach

Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: 19-335 Prostki ul. Szkolna 9

Publiczne Gimnazjum w Prostkach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Marek Duchnowski.

Historia

Publiczne Gimnazjum w Prostkach powstało w 1999 roku, w budynku znajdującym się przy ulicy 1 Maja 19,a pochodzącym z 1929 roku. Naukę rozpoczęło 120 uczniów w 5 oddziałach. Funkcję dyrektora powierzono początkowo mgr Marii Koszczuk, a następnie mgr Januszowi Dariuszowi Krause. Od 2004 roku Gimnazjum mieści się w nowym budynku przy ulicy Szkolnej 9 w Prostkach, a od 2009 roku dysponuje także boiskiem sportowym w ramach programu "Moje Boisko – Orlik 2012".

Cele i zadania

W Statucie Gimnazjum czytamy: "PG w Prostkach realizuje cele i zadania określone w:

 • Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i innych aktach

prawnych

 • Konwencji o Prawach Dziecka
 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 • Programach PG w Prostkach
 • Programach PG w Prostkach".

Kadra pedagogiczna

 • biologia – Marzanna Sobolewska
 • chemia – Marzanna Sobolewska, Oliwia Lasota, Mariola Jasińska
 • edukacja dla bezpieczeństwa – Małgorzata Dąbkowska
 • fizyka – Anna Fidura-Syłak
 • geografia – Barbara Kamińska, Renata Kozikowska
 • historia – Rafał Wilczewski, Paweł Janukiewicz, Barbara Kamińska
 • informatyka – Anna Fidura-Syłak
 • j. angielski – Anna Modzelewska, Anna Surawska
 • j. polski – Katarzyna Zwieczorowska, Iwona Sztachelska, Kamila Mołs
 • j. rosyjski – Anna Ponichtera
 • matematyka – Krystyna Fedor
 • muzyka – Barbara Orłowska
 • religia – Katarzyna Kozikowski, ks. Maciej Nowalski
 • WOS – Paweł Janukiewicz
 • wych. do życia w rodzinie – Marzanna Sobolewska
 • wych. fizyczne – Magdalena Święcińska, Jakub Lasota
 • zajęcia techniczne – Krzysztof Kurowski
 • zajęcia artystyczne – Emilia Tabak-Sulewska

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum odnoszą znaczące wyniki w nauce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

W Gimnazjum organizowane są zajęcia dodatkowe (np. zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów, zajęcia czytelnicze, sportowe). Działa Uczniowski Klub Kolarski Prostki, który organizuje miedzy innymi "Kolarskie Czwartki".

Bibliografia

Publiczne Gimnazjum w Prostkach [26.10.2014]