Referendum w Nidzicy 2013

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Referendum w Nidzicy – referendum przeprowadzone w 2013 r. z inicjatywy mieszkańców Nidzicy, mające na celu odwołanie ówczesnej Rady Miasta oraz burmistrza – Dariusza Szypulskiego. Referendum okazało nieskuteczne, ponieważ do urn udało się mniej uprawnionych do głosowania niż ustawowe 3/5 mieszkańców. W głosowaniu za odwołaniem burmistrza wzięło udział 2218 mieszkańców, a w głosowaniu za odwołaniem Rady Miasta 2220 spośród 17313 osób uprawnionych do głosowania.

Organizator

Referendum było przeprowadzone z inicjatywy mieszkańców Nidzicy.

Cel

Referendum miało na celu odwołanie ówczesnego burmistrza miasta Dariusza Szypulskiego oraz Rady Miasta Nidzicy. Referendum okazało się nieskuteczne.

Wyniki

Za odwołaniem burmistrza opowiedziało się 1958 mieszkańców.

Przeciwko jego odwołaniu było 197 mieszkańców.

Za odwołaniem Rady Miasta opowiedziało się 2035 mieszkańców.

Przeciwko jej odwołaniu było 114 mieszkańców.

Bibliografia

nidzica.wm.pl, Referendum nieważne – do urn poszło za mało mieszkańców [25.04.2014]