Rezerwat Jezioro Iłgi

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rezerwat przyrody Jezioro Iłgi

Rodzaj rezerwatu faunistyczny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1957
Powierzchnia 90,46 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Jezioro Iłgi
Rezerwat przyrody Jezioro Iłgi
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Jezioro Iłgi
Rezerwat przyrody Jezioro Iłgi
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Rezerwat przyrody Jezioro Iłgi – rezerwat utworzony w 1957 r. (MP nr 14, poz. 107) w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz zachowania zespołów roślinności torfowiskowej. Zajmuje powierzchnię 90,46 ha, jest położony w południowej części gminy Miłomłyn, między jeziorami Gil Wielki i Drwęckim.

O rezerwacie

Jezioro Iłgi ze względu na swoje walory ornitologiczne zostało objęte ochroną już w 1936 roku, a po wojnie władze polskie przywróciły status ochronny tego obiektu w 1957 roku.

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Jezioro Iłgi powstało w okresie polodowcowym w wyniku wtórnego działania moreny dennej. Jest to jezioro eutroficzne typu zalewowego. Zajmuje płytką nieckę o płaskim dnie. Przy niewielkiej głębokości wahającej się w granicach 1-1,5 m podlega silnym procesom zarastania w wyniku rozrostu roślinności wodnej oraz dzielności człowieka, tj. utworzenia w XIX wieku połączenia miedzy wymienionymi jeziorami a rzeką Drwęcą.

W skład rezerwatu wchodzi jezioro wraz z obrzeżem. Największą powierzchnię roślinności jeziora stanowi pas oczeretów oraz dobrze wykształcony pas roślinności o liściach pływających oraz roślinności zanurzonej w wodzie. W granicach rezerwatu, na jego obrzeżach występują torfowiska niskie, a także obszary zadrzewione.

Zwierzęta

W rezerwacie występuje bogata różnorodność ptaków wodno-błotnych. Stwierdzono 113 gatunków ptaków, z czego 89 to gatunki lęgowe. Spotkać tu można m.in. żurawia, kropiatkę i zielonkę, samotnika, bielika, kanię czarną, rybołowa, bociana czarnego, cztery gatunki dzięciołów i krętogłowa, sześć gatunków sikor, kowalika, trzy gatunki muchołówki, dwa gatunki pełzaczy, puszczyka, gęgawę, osiem gatunków kaczek i zimorodka. W rezerwacie gniazdują też wszystkie gatunki naszych rodzimych drozdów i gołębi leśnych.

Rośliny

W rezerwacie można wyróżnić zespoły roślinne: trzciny pospolitej, oczeretu jeziornego i pałki szerokolistnej. Głębsze partie jeziora zajęte są przez zespoły Nupharo-Nymphaeetum albae, Polygonetum natantis, Potamogetonetum lucentis i P. perfoliati.

Strefy przybrzeżne jeziora Iłgi porośnięte są przez zbiorowiska torfowisk niskich, wśród których wyróżniono: zarośla łozowe, różne postacie szuwarów turzycowych i łąk trawiasto-turzycowych oraz płaty olsu. Skarpy nadjeziorne o glebach mineralnych zajmują nieduże powierzchnie lasów liściastych i borów mieszanych. W rezerwacie odnotowano też rzadkie gatunki roślin: z roślin wodnych jezierzę morską, z lądowych - nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum).

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, Olsztyn 1999.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego [10.02.2015]
pl.wikipedia.org [10.02.2015]

Galeria zdjęć