Rezerwat Jezioro Siedmiu Wysp

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp

Rodzaj rezerwatu faunistyczny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1956
Powierzchnia 1618,34 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp
Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp
Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp – rezerwat przyrody utworzony w 1956 r. ("Monitor Polski" nr 54, poz. 591) w celu ochrony naturalnego środowiska gnieżdżenia się licznych gatunków ptactwa wodno-błotnego oraz szaty roślinnej. Położony jest na terenie gminy Węgorzewo i swoimi granicami obejmuje jezioro Oświn wraz z terenami przyległymi do jeziora o łącznej powierzchni 1618,34 ha.

O rezerwacie

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Jezioro Oświn jest szeroko rozlanym, płytkim jeziorem o głębokości 1–2 m. Silne obniżenie się poziomu wody w latach 70. XX wieku, jak również znaczne zakwity wody spowodowały w konsekwencji zanik na znacznej części jeziora roślinności wodnej oraz zmniejszenie się stanu ichtio- i ornitofauny. Szata roślinna reprezentowana jest przez zespoły wodne, bagienne, torfowiskowe, zaroślowe i leśne o naturalnym charakterze.

Zwierzęta

W rezerwacie występuje bogata ornitofauna. Gnieżdżą się tu m.in. łabędź niemy, żuraw, bielik, kania czarna, myszołów, rybołów, błotniak stawowy, gęgawa.
Występuje tu także wiele rzadkich gatunków bezkręgowców wodnych, m.in.: Limnephilus externus, bardzo rzadki w Polsce gatunek chruścika.

Ciekawostki

Ze względu na znaczenie rezerwatu jako ostoi interesującej fauny i flory oraz ogromnej roli tego obiektu jako miejsca wypoczynku ptactwa w czasie wiosennych i jesiennych przelotów, w 1984 roku obiekt został wpisany na listę obiektów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym (Konwencja Ramsar), a także został objęty programem Natura 2000 Natura 2000 Rezerwat Jezioro Siedmiu Wysp.
Rezerwat chroniony był już od 1948 r. na mocy zarządzenia Wojewody Olsztyńskiego z dnia 16.03.1948 r. (Dz. Woj. Olszt. nr 9 poz. 138 i nr 18 poz. 224).
W celu zapobiegania zarastaniu dawnych terenów rolniczych znajdujących się na terenie rezerwatu, w rejon dawnej wsi Zielony Ostrów sprowadzono w roku 1990 koniki polskie. Koniki polskie żyją tu w stanie dzikim. Dzięki ich obecności sukcesja drzew i krzewów została spowolniona, choć nie zatrzymana całkowicie.

Zobacz też

Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [12.04.2014]
Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp,pl.wikipedia.org [12.04.2014]

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999.

Galeria zdjęć