Rezerwat Lipowy Jar

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rezerwat przyrody Lipowy Jar

{{{Opis_zdjęcia}}}
Las dębowo-lipowo-grabowy (grąd typowy) w rezerwacie Lipowy Jar. Fot. Dariusz Kubiak.
Rodzaj rezerwatu leśny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1981 r.
Powierzchnia 49,54 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Lipowy Jar
Rezerwat przyrody Lipowy Jar
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Lipowy Jar
Rezerwat przyrody Lipowy Jar
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Rezerwat przyrody Lipowy Jar – rezerwat utworzony w 1981 r. w celu ochrony fragmentu doskonale zachowanych drzewostanów Puszczy Boreckiej. Rezerwat zajmuje obszar o powierzchni 48,5 ha i położony jest w pobliżu miejscowości Czerwony Dwór w gminie Kowale Oleckie.

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Rezerwat obejmuje fragment moreny czołowej odznaczającej się urozmaiconą rzeźbą i bardzo silnym nachyleniem stoków. Obszar rezerwatu znajduje się na wysokości 137–169 m n.p.m. Wyniesienia porasta las liściasty mieszany typu grąd (Tilio-Carpinetum), z dużym udziałem starych, około 100–120-letnich lip, dębów i świerków, rzadziej klonów. Bogate podszycie tworzą kępy leszczyny i podrost drzew. U podstawy wzgórz morenowych, w utworzonej przez nie dolinie, płynie niewielki strumień zasilany wodą wypływającą z licznych tu źródeł. Wzdłuż jego brzegów wykształcił się wąski pas łęgu gwiazdnicowo-olszowego, którego drzewostan buduje olsza czarna i jesion wyniosły. W pewnym oddaleniu od strumienia występują niewielkie płaty olsu i łęgu jesionowo-olszowego.

Rośliny

Do rzadszych gatunków flory rezerwatu można zaliczyć: kokorycz okółkową, stokłosę Benekena, podkolan zielonawy, przetacznika górskiego i czartawę pośrednią.

Grzyby

Na obszarze rezerwatu stwierdzono 108 gatunków porostów, w tym szereg bardzo rzadkich. Na szczególną uwagę zasługują m.in.: otwornica brodawkowata (Pertusaria pupillaris), rafidicyrtis cienkozarodnikowy (Rhaphidicyrtis trichosporella), trzonecznica gładka (Chaenotheca laevigata), szadziec przyprószony (Scoliciosporum pruinosum), włostka cieniutka (Bryoria capillaris), włostka spleciona (B. implexa), brodaczka rozpierzchła (Usnea fulvoreagens).

Galeria zdjęć

Zobacz też

pl.wikipedia.org, Rezerwat przyrody Lipowy Jar [22.05.2014]

Bibliografia

Dąbrowski Stanisław, Polakowski Benon, Wołos Lucjan, Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 1999.
Zalewska Anna, Rutkowski Piotr, Porosty rezerwatu Lipowy Jar w Puszczy Boreckiej (Pojezierze Mazurskie, NE Polska) "Acta Botanica Warmiae et Masuriae" 2001, nr 1, s. 147-163.