Rezerwat Ujście Nogatu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Ujście Nogatu

Rodzaj rezerwatu faunistyczny
Państwo  Polska
Data utworzenia 2001
Powierzchnia 356,72 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Ujście Nogatu
Rezerwat przyrody Ujście Nogatu
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Ujście Nogatu
Rezerwat przyrody Ujście Nogatu
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody ujście Nogatu – rezerwat przyrody utworzony w 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.–Maz. nr 142, poz. 2040 z 15.12.2001 r.) w celu ochrony ptaków wodno–błotnych (lęgowych i migrujących) oraz ich siedlisk. Obiekt położony jest w gminach Elbląg i Tolkmicko, w Nadleśnictwie Elbląg. Zajmuje powierzchnię 356,72 ha, w tym w gminie Elbląg 277,9 ha, w gminie Tolkmicko obejmuje wody Zalewu Wiślanego i grunty o łącznej powierzchni 78,82 ha.

O rezerwacie

Ujście Nogatu jest rezerwatem ornitologicznym obejmującym fragment delty Nogatu między wsiami Marzęcino, Nowakowo i Rubno Wielkie oraz obszar wód Zalewu Wiślanego u ujścia tej rzeki. Użytki rolne (pola uprawne, łąki i pastwiska) zajmują 71,2%, zadrzewienia i zakrzewienia – 5,9%, a wody powierzchniowe – 14%. Elementami krajobrazotwórczymi są: obszary rolne, a szczególnie wody odnóg rzecznych Nogatu – Cieplicówki i licznych innych, a także strefa oczeretów, szuwarów niskich i roślinności wodnej wzdłuż linii brzegowej Zalewu Wiślanego od ujścia Szkaprawy do ujścia rzeki Elbląg.

Zobacz też

Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [10.12.2014]
Rezerwat przyrody ujście Nogatu, pl.wikipedia.org [10.12.2014]
maptur.pl [10.12.2014]

Galeria zdjęć