Rogojny

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rogojny

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olecki
Gmina Świętajno
Liczba ludności (2010) 112
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rogojny
Rogojny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rogojny
Rogojny
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Rogojny (niem. Rogonnen) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Świętajno. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego. W latach 1999–2001 wieś wchodziła w skład powiatu olecko–gołdapskiego. W 2010 roku liczyła 112 mieszkańców. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Halina Zygmunt[1].

Położenie

Wieś położona jest w północno–wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego, na Pojezierzu Ełckim, na skraju Puszczy Boreckiej, nad południowym brzegiem od jeziora Łaźno, 15 km na zachód od Olecka i 11 km na północny zachód od Świętajna. Na południe od wsi wznosi się góra Bocian (156 m n.p.m.).

Dzieje miejscowości

Wieś powstała w ramach kolonizacji północno–wschodnich terenów Prus Książęcych. W 1564 roku starosta Wawrzyniec von Halle sprzedał cztery łany sołeckie trzem braciom: Wawrzyńcowi, Mikołajowi i Pawłowi Roguniom z Płociczna. Ze swej strony sołtysi zobowiązali się do założenia wsi czynszowej na 40 łanach boru; osadnikom przyznano dziesięcioletnią wolniznę. Z czasem wieś nieco się zmniejszyła i na początku XVII wieku obejmowała obszar 37,5 łana. Nazwa wsi wywodzi się od jej zasadźców. W XVIII wieku miejscowość dzierżawili lub posiadali Gliźmińscy, polska rodzina szlachecka. Rogojny należały do parafii ewangelickiej w Cichach.

Szkołę we wsi założono w pierwszej połowie XVIII wieku (około 1737–1740). W 1935 roku zatrudniony w niej był jeden nauczyciel, a w ośmiu klasach uczęszczało do niej ogółem 66 uczniów.

W pierwszej połowie lat 50. XX wieku w Rogojnach uruchomiono spółdzielnię produkcyjną, a w 1957 roku kółko rolnicze.


Liczba mieszkańców w poszczególnych latach:

  • 1857 r. - 441 osób
  • 1933 r. - 467 osób
  • 1939 r. - 437 osób

Zabytki

  • cmentarz ewangelicki z XIX wieku
  • przykłady budownictwa murowanego z początku XX wieku, domy nr: 9, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 28, 29
  • cmentarz ewangelicki z XIX wieku
  • cmentarz ewangelicki z XIX wieku

Bibliografia

Białuński Grzegorz, Kolonizacja "Wielkiej Puszczy" (do 1568 roku) - starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002.
Olecko. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar i in., Olsztyn 1974.
Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
Wojewódzka Ewidencja Zabytków [12.11.2013]
Gminna ewidencja zabytków, udostępniona E-ncyklopedii przez Urząd Gminy w Świętajnie. [30.12.2013]
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]
Verwaltungsgeschichte [12.11.2013]

Przypisy