Rolnictwo ekstensywne

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Rolnictwo ekstensywne - rodzaj rolnictwa, w którym nie stosuje się sztucznych środków wspomagających uprawy, takich jak nawozy mineralne i pestycydy, co skutkuje jednak zmniejszonymi plonami. W systemie tym nakłady pracy są wysokie, a koszty niskie. Ten rodzaj rolnictwa stosuje się w krajach mniej rozwiniętych gospodarczo. Wykorzystuje się do tego tereny rozleglejsze niż w rolnictwie intensywnym.

Typy rolnictwa ekstensywnego

Rolnictwo ekstensywne pracochłonne: w takim rolnictwie obserwujemy niskie plony, uzyskiwane dzięki dużym zasobom pracy ludzkiej. Gospodarki takie są mało zmechanizowane i wykazują niski poziom kultury rolnej. Panuje tutaj tradycjonalizm w zakresie uprawy roślin i hodowli zwierząt.

Rolnictwo ekstensywne kapitałochłonne: wykazuje równie niskie plony, jednak dzięki włożonemu kapitałowi jest bardziej zmechanizowane, przez co praca ludzka nie będzie tak bardzo konieczna. Rolnicy decydując się taki typ rolnictwa inwestują w bardzo delikatne nawożenie, wykazują wysoki poziom kultury rolnej. Cechą charakterystyczną jest specjalizacja gospodarstw na jedną wybraną uprawę. Najprawdopodobniej wynika to z konieczności inwestowania w wysokiej jakości sprzęt i maszyny.

Ekstensywne trwałe użytki zielone

Od roku 2011 płatność do tego pakietu jest przyznawane dla gospodarstw, których działki położone są na obszarach Natura 2000. Działka objęta tym pakietem może być użytkowana kośnie lub pastwiskowo. Przy czym, w przypadku użytkowania kośnego można wykonać maksymalnie 2 pokosy w ciągu roku w terminie pomiędzy 1 czerwca a 30 września, pozostawiając 5-10% powierzchni nieskoszonej. Ograniczeniu podlega również nawożenie azotem (maks. 60kg N/ha). Na działkach tych nie wolno wykonywać intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych, przeorywania, podsiewu a także budowy nowych urządzeń melioracji szczegółowych.

Tabela 1. Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013 - stan narastająco od uruchomienia działania na dzień: 30.04.2008 r.
Liczba pakietow rolnictwa ekstensywnego.jpg

Bibliografia

Encyklopedia szkolna. Geografia. 2007. Red. A. Jackowski. Wyd. Zielona Sowa, Kraków.
Falkowski J., Kostrowicki J. 2005. Geografia rolnictwa świata. PWN, Warszawa.