Rozdziały i spis treści hasła

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Treść hasła może być podzielona na rozdziały i podrozdziały. Encyklopedia tworzy spis treści automatycznie na podstawie podanych przez Autora nazw rozdziałów i podrozdziałów. Możliwe jest utworzenie czteropoziomowej hierarchii rozdziałów.

Tytuł rozdziału

Powyższą nazwę rozdziału wprowadza się wikikodem:

 ==Tytuł rozdziału==  

Po czym wpisuje się treść rozdziału np.: abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz ...

Tytuł podrozdziału

Powyższą nazwę podrozdziału wprawdza się wikikodem:

 ===Tytuł podrozdziału===   

Po czym wpisuje się treść podrozdziału np.: abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced ...

Tytuł sekcji

Powyższą nazwę sekcji wprawdza się wikikodem:

 ====Tytuł sekcji====  

Po czym wpisuje się treść sekcji np.: abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced ...

Tytuł podsekcji

Powyższą nazwę podsekcji wprawdza się wikikodem:

 =====Tytuł podsekcji=====  

Po czym wpisuje się treść podsekcji np.: abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced efgh stwuz abced ...