Ruch Autonomii Mazur

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ruch Autonomii Mazur

Ruch Autonomii Mazur
Ruch Autonomii Mazur
Rok założenia 2011
Założyciel Zbigniew Paliński
Siedziba pl. Michała Kajki 2 lok. 8, 11-700 Mrągowo
Profil działalności oświata, nauka, kultura, edukacja, ekonomia
Kontakt tel. (89)741 31 48
KRS 0000391633

Ruch Autonomii Mazur – organizacja pozarządowa z siedzibą w Mrągowie, która rozpoczęła swoją działalność w 2011 r. Aktualnie przewodniczącym Ruchu jest Zbigniew Paliński. Głównym celem organizacji jest pogłębienie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Mazur oraz dążenie do samodzielności i rozwoju tego obszaru. Ruch Autonomii Mazur współpracuje z Ruchem Autonomii Śląska.

Ruch Autonomii Mazur.
Źródło: [1]

Historia

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 1995 r. Inicjatorem powstania Ruchu Autonomii Mazur oraz jego przewodniczącym jest Zbigniew Paliński. Od samych początków celem działalności organizacji był rozwój tożsamości oraz autonomii Mazur ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki i kultury. Członkami organizacji są osoby zaangażowane w działalność społeczną i samorządową na terenie Mrągowa i regionu.

2 września 2011 r. Ruch Autonomii Mazur został wpisany do rejestru stowarzyszeń. W tym samym roku z inicjatywy Ruchu powstała Fundacja GENEO. Celem tej organizacji jest wspieranie rozwoju gospodarki, ekologii, kultury, edukacji oraz zachowanie tradycji regionalnej.

Statut

Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut z 2 września 2011 r.

Cele

 • wspieranie rozwoju gospodarczego regionu
 • pogłębianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Mazur i innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej
 • kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Mazur aktywnej postawy obywatelskiej, polegającej na wytworzeniu w niej poczucia współudziału i współodpowiedzialności za region
 • współuczestniczenie w integracji mieszkańców Mazur bez względu na opcje etniczne oraz przy wykorzystaniu ich różnorodności do budowy twórczego i nowoczesnego regionu pod względem społeczno-gospodarczo-ekonomicznym
 • podejmowanie aktywnych działań społeczno-gospodarczo-ekonomicznych mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej, duchowej i kulturowej przodków
 • upowszechnianie i ochrona wolności gospodarczej, praw człowieka oraz swobód obywatelskich w zakresie działalności gospodarczej, a także wspomaganie rozwoju demokracji lokalnej
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • utrzymywanie z diasporami Mazurów kontaktów kulturowych i ekonomicznych oraz podtrzymywanie wśród nich więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi
 • promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Mazur

Zarząd

Zarząd

 • Zbigniew Paliński – przewodniczący
 • Ryszard Sosnowski – I wiceprzewodniczący
 • Jacek Sobota – II wiceprzewodniczący
 • Monika Denkiewicz – skarbnik
 • Roman Koziatek – sekretarz
 • Wiesław Rówczyński
 • Piotr Stefański

Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

Formy działalności

Ruch realizuje swe cele poprzez:

 • organizowanie i aktywny udział członków Ruchu w różnego rodzaju spotkaniach, uroczystościach, imprezach na terenie kraju i poza jego granicami
 • organizowanie oraz stwarzanie dogodnych warunków ekonomiczno-gospodarczych dla rozwoju różnych zakresów działalności, w szczególności działalności kulturalno-oświatowej, naukowej, wydawniczej, popularyzatorskiej i gospodarczej
 • planowanie i organizowanie działań członków Ruchu na rzecz społeczności lokalnej
 • współpracę i wzajemną pomoc członków Ruchu
 • prowadzenie działalności mającej na celu integrację członków Ruchu poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
 • pracę z młodzieżą i na rzecz młodzieży; promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • propagowanie idei autonomii gospodarczej i ekonomicznej, regionalizmu, samorządności, kultury, sportu, historii i ochrony zabytków poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów lokalnych, wojewódzkich i krajowych
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju gospodarki, kultury, ochrony zabytków, sportu, rekreacji i turystyki
 • współpracę i wymianę doświadczeń z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
 • promowanie swojej działalności w mediach
 • organizowanie lub udział w międzynarodowych i międzyregionalnych konferencjach, seminariach, sympozjach tematycznych w zakresie prowadzonej działalności
 • pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do realizacji postawionych celów

Bibliografia

bazy.ngo.pl [13.04.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy [13.04.2014]
Ruch Autonomii Mazur [13.04.2014]