Ryszard Drożdż

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Ryszard Drożdż

Ryszard DrożdżŹródło: 50 lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie, red. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004 r.
Ryszard Drożdż
Źródło: 50 lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie, red. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004 r.
Data i miejsce urodzenia 18 sierpnia 1951 r.
Legnica

Inspektor Policji Ryszard Drożdż (ur. 18 sierpnia 1951 r. w Legnicy) – p.o. Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (10.06.2003 r.-31.10.2003 r.). Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1.11.2003 r.-15.04.2004 r.).

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Ryszard Drożdż urodził się 18 sierpnia 1951 r. w Legnicy. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Będzinie, gdzie w 1970 r. złożył egzaminy maturalne. Studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, uzyskując w 1975 r. stopień magistra. Po studiach złożył w MO podanie o przyjęcie do pracy w Wyższej Szkole Oficerskiej (dalej WSO) MSW w Szczytnie.

Praca

1 września 1975 r. R. Drożdż podjął pracę na stanowisku inżyniera Oddziału Planowania Procesu Nauczania i Pomocy Naukowych WSO. 24 października 1977 r., po złożeniu wymaganych egzaminów w Akademii Spraw Wewnętrznych, uzyskał pierwszy stopień oficerski – podporucznika MO. 1 października 1978 r. został awansowany na stanowisko zastępcy kierownika tej komórki organizacyjnej.

1 września 1981 r. R. Drożdż został przeniesiony na stanowisko kierownika Sekcji Zaopatrzenia, które pełnił do 30 września 1990 r. Po utworzeniu WSPol otrzymał stanowisko specjalisty, pełniąc obowiązki oficera dyżurnego. W 1992 r. przeszedł do Zakładu Techniki Kryminalistycznej Instytutu Kryminalistyki, skąd został oddelegowany do pracy w Centralnym Ośrodku Metodyki Szkolenia w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

16 kwietnia 1994 r. R. Drożdż wrócił do Oddziału Planowania Procesu Nauczania i Pomocy Naukowych WSPol, początkowo pełniąc obowiązki jego naczelnika, a od 1 lipca tego roku naczelnika. 1 października 1997 r., w wyniku wewnętrznej reorganizacji WSPol, kierowany przez niego oddział zmienił nazwę na Wydział Organizacji Dydaktyki. 1 września 2000 r., w wyniku kolejnych zmian organizacyjnych, objął stanowisko radcy w Zespole Stanowisk Samodzielnych.

14 marca 2001 r. R. Drożdż został delegowany do pełnienia służby w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, z jednoczesnym powierzeniem obowiązków zastępcy komendanta tej jednostki. 1 czerwca 2001 r. funkcję zastępcy komendanta centrum objął na zasadzie mianowania. Pełnił ją do 10 czerwca 2003 r., kiedy został ponownie skierowany do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, tym razem w charakterze pełniącego obowiązki jej komendanta. 1 listopada 2003 r. funkcję tę objął na zasadzie mianowania.

Objęcie kierownictwa szkoły w Szczytnie przez R. Drożdża związane było, co podkreślał sam jej nowy komendant, z planami pozbawienia jej cech akademickości i uczynienia z niej jednostki, której głównym zadaniem miało być przygotowanie kadry policyjnej poprzez szkolenia podstawowe i specjalistyczne. Operacje tę, której pomysłodawcą był komendant główny Policji insp. Antoni Kowalczyk, przeprowadzić miał właśnie R. Drożdż. Dostosowując strukturę WSPol do tych zmian 1 października 2003 r. dokonał jej reorganizacji znosząc instytuty jako jednostki podstawowe i zastępując je 5 zakładami.

29 października 2003 r., główny animator zmian w WSPol gen. insp. A. Kowalczyk, został odwołany z zajmowanego stanowiska. R. Drożdż, pozbawiony takiego wsparcia, nie mógł przeprowadzić planowanej reorganizacji WSPol. 16 marca 2004 r. zwrócił się do komendanta głównego Policji o zwolnienie z dniem 15 maja 2004 r. ze służby w Policji, motywując to nabyciem praw emerytalnych. Jego prośba została spełniona.

Bibliografia

Kamasa, Kronika Policji, [w:] Przegląd Policyjny, roczniki z lat 2004-2006
Majer P., Kronika Policji, [w:] Przegląd Policyjny, roczniki z lat 1990-2003
Nowa twarz w WSPol, [w:] Kurek Mazurski 5 XI 2003 r.
Siemak Z., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (10 X 1990 - ), [w:] 50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004), red. nauk. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004 r.