Ryszard Ignacy Goetze

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Ryszard Ignacy Goetze

Data i miejsce urodzenia 1902 r.
Mysłowice
Data i miejsce śmierci 1939/1940 r.
Buchenwald

Ryszard Ignacy Goetze (ur. 31 lipca 1902 r. w Mysłowicach, zm. na przełomie 1939/1940 r. w Buchenwaldzie) – nauczyciel szkół polskich w Niemczech. Kierownik szkoły polskiej w Chaberkowie.

Życiorys

Urodził się na Górnym Śląsku i tam rozpoczął edukację w niemieckiej szkole.

Uczył w szkołach na Górnym Śląsku i w szkołach polskich na Warmii. W 1939 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Zmarł w domu po powrocie z obozu.[1].

Szkoła i wykształcenie

W 1919 r. ukończył preparandę nauczycielską w Mysłowicach. Kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Kcyni i w Seminarium Nauczycielskim w Wągrowcu. W 1926 r. zdał drugi egzamin pedagogiczny. Dokształcał się na kursach dla dyrygentów chórów ludowych i orkiestr, instruktorów przysposobienia wojskowego, kierowników szkolnych pracowni chemiczno-fizycznych.

Praca

Pracę nauczyciela rozpoczął w 1922 r. w szkole w Piotrowicach. Następnie uczył w szkołach w Szczygłowicach i w Pawonkowie. W 1929 r. podjął pracę w oświacie polskiej w Niemczech. Pracował w szkołach w Olesnie i w Wysokiej. W kwietniu 1932 r. przeniósł się wraz z żoną na Warmię i objął kierownictwo Katolickiej Szkoły Polskiej w Chaberkowie. W 1934 r. został odwołany do kraju. Do wybuchu II wojny światowej pracował w szkole w Kryrach.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej i Związku Powstańców Śląskich. W 1933 r. został prezesem warmińskiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Niemczech. Działał w Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Był współzałożycielem pierwszej drużyny harcerskiej na Warmii.

Ciekawostki

Brał udział w konferencjach metodycznych dla nauczycieli polskich zorganizowanych w Katolickiej Szkole Polskiej w Nowej Kaletce i Katolickiej Szkole Polskiej w Wymoju. Na tej drugiej wygłosił referat pt. Pieśni ludowe na Warmii.

Bibliografia

  1. Filipkowski Tadeusz, W obronie polskiego trwania. Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych, Olsztyn 1989.
  2. Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech [11.04.2014]

Przypisy

  1. Informacja od prawnuczki - Katarzyny Napiórkowskiej