Samorządowa Szkoła Podstawowa w Franciszkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Samorządowa Szkoła Podstawowa
we Franciszkowie

Budynek szkoły.źródło: www.sspfran.republika.pl
Budynek szkoły.
źródło: www.sspfran.republika.pl
Data założenia: 1 marca 1947 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Franciszkowo 18, 14- 200 Iława

Samorządowa Szkoła Podstawowa we Franciszkowie – szkoła podstawowa we Franciszkowie, powiat iławskim, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Alicja Maciołek.

Historia

Szkoła we Franciszkowie powstała 1 marca 1947 r. jako Publiczna Szkoła Powszechna we Franciszkowie. Zajęcia lekcyjne odbywały się w starym poniemieckim budynku. W 1948 r., w wyniku reformy strukturalnej, została zmieniona nazwa szkoły. Od tamtej pory szkoła funkcjonuje jako szkoła podstawowa. Szkoła we Franciszkowie od 23 października 1999 r. mieści się w nowym budynku. Inicjatorem budowy szkoły był ks. Zenon Murawski, proboszcz parafii we Frednowach, który doprowadził do powstania Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. W 1998 r. inwestycję przejęły władze gminy Iława. Szkoła została wyposażona w odpowiednie pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny. W budynku szkolnym jest sześć sal lekcyjnych, pracownia komputerowa oraz biblioteka szkolna. Natomiast sala gimnastyczna i stołówka jest użytkowana wspólnie z gimnazjum. Obecnie w szkole uczniowie uczą się w klasach od I do VI oraz w oddziale przedszkolnym. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kuratorium Oświaty – Delegatura w Elblągu.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/14:

 • mgr Alicja Maciołek – historia, język polski – dyrektor szkoły
 • mgr Urszula Lipnicka – oddział przedszkolny edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Helena Kulesza – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
 • mgr Krystyna Gola – zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, edukacja wczesnoszkolna
 • mgr inż. Janusz Kuligowski – wychowanie fizyczne, przyroda
 • mgr Mirosława Koziarek – matematyka, biblioteka
 • mgr Ewa Oszmian – religia, przyroda
 • mgr Justyna Jacuńska – język angielski
 • mgr Ewelina Pieńczewska – język polski
 • Katarzyna Kwiatkowska – wychowanie do życia w rodzinie

Osiągnięcia

Uczniowie rozwijają swoje talenty w różnych kołach zainteresowań (muzyczne, teatralne, informatyczne, języka angielskiego, matematyczne, szkolne koło sportowe) i dzięki temu odnoszą sukcesy.

31 października 2013 r. przyznano stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Do wyróżnionych należą:

 • Bączek Małgorzata – kl. VI
 • Goryszewska Kornelia – kl. VI
 • Kłodnicka Kornelia – kl. VI
 • Tęgowski Jakub – kl. VI
 • Ziółkowski Szymon – kl. VI
 • Goryszewska Patrycja – kl. V

Ciekawostki

W szkole istnieje zespół taneczny "Kujawiaczek", do którego należą dzieci z klas I-III oraz zespół wokalny "Igraszki", w którym śpiewają uczniowie klas starszych. Kierownikiem i opiekunem grup jest Helena Kulesza.

18 stycznia 2012 r. w szkole rozpoczął działalność Chór Dziecięcy "Biedronki".

Bibliografia

sspfran.republika.pl [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]