Skomand (Skumand) (Starszy)

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Skomand (Skumand) Starszy – najstarszy znanym z imienia wódz plemienia Sudowów (Jaćwięgów). Przodek innego znanego wodza Sudowów Skomanda dla odróżnienia zwany przez historyków Starszym.

Życiorys

Brak dokładniejszych danych pozwalających na zrekonstruowanie jego biografii. Wspomina o nim jeden z latopisów ruskich. Sudowowie pod wodzą Skomanda najechali ziemie ruskie położone między Bugiem a Wieprzem. Po pierwszych sukcesach militarnych doznali jednak porażki. Wielu poległo, a wśród zabitych wymieniono Skomanda (Starszego). W kronice czytamy: Skomond był bowiem czarnoksiężnik i wróż znakomity. Szybki zaś był jak zwierz, bo chodząc pieszo powojował ziemię pińską i inne kraje.

Bibliografia

Grzegorz Białuński, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII–XVI wiek), Olsztyn 2012.
Aleksander Brückner, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, Olsztyn 1979.