Społeczna Szkoła Podstawowa 101 w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Społeczna Szkoła Podstawowa 101 w Olsztynie

Data założenia: 1990 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Mroza 25, 10-692 Olsztyn

Społeczna Szkoła Podstawowa 101 w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Społecznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 101 w Olsztynie. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Izabela Złotkowska.

Historia

Szkoła powstała w 1990 r. jako pierwsza niepubliczna placówka oświatowa na Warmii i Mazurach z inicjatywy rodziców, którzy zrzeszyli się w Towarzystwie Przyjaciół Szkół Społecznych 101, będącym jego organem prowadzącym.

Działalność

Szkoła oferuje szereg kół zainteresowań, m.in.:

 • matematyczne
 • polonistyczne
 • historyczne
 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • języka rosyjskiego
 • przyrodnicze
 • informatyczne
 • muzyczne
 • plastyczne
 • teatralne
 • Szkolne Koło Caritas
 • Comenius
 • gry na gitarze

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • mgr Iwona Mackiewicz, mgr Aneta Domańska, mgr Żaneta Polańska, mgr Aleksandra Organista, mgr Anna Węgierska – wczesna edukacja
 • mgr Monika Giedryś, mgr Ewa Kiewisz – język angielski
 • mgr Wanda Borucka – matematyka
 • mgr Michał Sosnowski – język polski
 • mgr Agnieszka Pskiet – matematyka, zajęcia techniczne
 • mgr Marta Gierzyńska, mgr Anna Dajlidko – język niemiecki
 • mgr Małgorzata Siergiej – język polski, logopedia
 • mgr Urszula Młodzianowska – historia
 • mgr Leszek Siwiec – zajęcia komputerowe
 • mgr Monika Kamińska–Lorych – muzyka, rytmika
 • dr Marta Wasilewska–Frągnowska – plastyka
 • mgr Paweł Kuźmicki, mgr Katarzyna Szewczyk – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 • mgr Agnieszka Tomaszek – przyroda, logopedia
 • mgr Lena Choromańska, ks mgr Bogdan Sułecki – religia
 • mgr Ewa Biegańska, mgr Magdalena Fal, mgr Jolanta Słotwińska – świetlica
 • mgr Joanna Skłodowska–Płoska – wychowanie do życia w rodzinie

Osiągnięcia

Uczniowie osiągają znaczne wyniki głównie w konkursach przedmiotowych, m.in. języka polskiego, języka angielskiego, matematycznym, przyrodniczym, historycznym.

Ciekawostki

Pani Elżbieta Górska prowadzi od 2013 r. zajęcia z języka chińskiego, które odbywają się raz w tygodniu po półtorej godziny.

Bibliografia

101olsztyn[15.11.2014]
szkolnictwo.pl[15.11.2014]