Stanisław Bodniak

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stanisław Bodniak

Stanisław BodniakŹródło: fbc.pionier.net.pl
Stanisław Bodniak
Źródło: fbc.pionier.net.pl
Data i miejsce urodzenia 7 września 1880 r.
Stara Wieś
Data i miejsce śmierci 15 października 1952 r.
Kórnik
Zawód historyk, bibliotekarz

Stanisław Bodniak (ur. 29 października 1897 r. w Starej Wsi, zm. 15 października 1952 r. w Kórniku) – historyk, bibliotekarz, długoletni dyrektor Biblioteki Kórnickiej (1930–1939; 1945–1952).

Życiorys

Stanisław Bodniak był synem Wiktorii z domu Guz i robotnika wiejskiego Jakuba Bodniaka. Po ukończeniu nauki w szkole w Humniskach i Gimnazjum Klasycznym w Brzozowie (1918) rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Przemyślu (1920). Ostatecznie jednak przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie studiował historię i filologię. Jednocześnie pracował jako nauczyciel historii, geografii i języka niemieckiego. Studia ukończył w 1924 roku. Dwa lata później na podstawie rozprawy poświęconej Marcinowi Kromerowi uzyskał stopień doktora (1926). Przez dwa lata, od 1924 do 1926 roku, był asystentem na UJ.

Praca

Stanisław Bodniak zapisał się w pamięci przede wszystkim jako dyrektor Biblioteki Kórnickiej. W czasie II wojny światowej pracował jako kierownik działu rękopisów Staatsbibliothek w Warszawie (1940–1944). Od 1948 roku jako profesor wykładał na Uniwersytecie Poznańskim. Będąc historykiem, specjalizował się w dziejach Polski w XVI w. Pasjonowała go przede wszystkim polityka morska, dzieje organizacji sił zbrojnych na morzu.

Z nie mniejszą pasją poświęcał się badaniom dotyczącym Pomorza, Prus Wschodnich, reformacji i kontrreformacji. W 1929 roku pracował we Fromborku, Królewcu i Gdańsku, gdzie prowadził badania naukowe. W latach 1930–1947 pracował na stanowisku redaktora "Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej". Swoje zainteresowania badawcze i zawodowe kierował również w stronę historii literatury, bibliografii, biografistyki oraz drukarstwa.

Działalność naukowa

Przed 1939 rokiem Stanisław Bodniak współpracował z prasą pomorską i gdańską. Uczestniczył w zjazdach pomorzoznawczych i współpracował ze Związkiem Obrony Kresów Zachodnich. Ogłosił wiele tekstów naukowych poświęconych Prusom Królewskim, Warmii oraz Prusom Książęcym. Spośród nich należy wymienić:

  • Marcin Kromer w obronie kościoła (1924)
  • Morze w głosach opinii dawnej Rzeczypospolitej (1931)
  • Losy flotylli Batorego w Elblągu (1934)
  • Albrecht Hohenzollern (1935)
  • Polska a Prusy Książęce na schyłku rządów Albrechta (1936)
  • Prusy Królewskie wobec unii z Koroną (1935)
  • Geneza interwencji polskiej w Prusach Książęcych w r. 1566 (1936)

Stanisław Bodniak pozostawił w rękopisie kilka monografii, które nie doczekały się publikacji. Dotyczyły one m.in. postaci Marcina Kromera, postaci kasztelana gdańskiego Jana Kostki oraz dziejów unii Prus Królewskich z Koroną.

Bibliografia

Oracki Tadeusz,Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku, Warszawa 1983.
pl.wikipedia.org, Stanisław Bodniak [17.11.2014]