Stowarzyszenie "Przystań"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stowarzyszenie "Przystań"

Logo stowarzyszenia
Logo stowarzyszenia
Rok założenia 2001
Siedziba ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
Profil działalności działalność dobroczynna, wychowawcza
Kontakt tel.: (89)648-62-38; fax: (89)649-92-01; e-mail: stowarzyszenie@przystan.ilawa.pl; przystan.ilawa.pl
KRS 0000020098

Stowarzyszenie "Przystań" – stowarzyszenie powstałe w 2001 r. w Iławie, zajmujące się budowaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz działalnością dobroczynną, wychowawczą i oświatową na rzecz dzieci i młodzieży z powiatu iławskiego.

Plakat programu "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej". Źródło: www.przystan.ilawa.pl [14.04.2014]

Historia

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 20 czerwca 2001 r. Jego powstanie wynikało z potrzeby niesienia pomocy uzdolnionej młodzieży iławskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Statut

Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut, który składa się z następujących części:

 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Rozdział II. Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
 • Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
 • Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia
 • Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Treść statutu dostępna jest na oficjalnej stronie Stowarzyszenia.

Cele

Do celów stowarzyszenia należy:

 • prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej zmierzającej do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
 • prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży
 • promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych
 • propagowanie idei samorządności lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • aktywizacja społeczna, gospodarcza oraz rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • upowszechnianie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizacja wolontariatu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd

 • prezes Zarządu – Krzysztof Panfil
 • wiceprezes – Arkadiusz Karpiński
 • skarbnik – Jarosław Lewkiewicz
 • sekretarz – Tomasz Woźniak

Formy działalności

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 • powołanie funduszy stypendialnych dla dzieci i młodzieży, a w tym:
  • Funduszu Stypendialnego "Równe Szanse" (stypendia przyznawane uczniom zdolnym, mającym trudne warunki materialne)
  • Funduszu Stypendiów Pomostowych (celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonywania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów)
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych: wsparcie szkoleniowe, przekazywanie informacji, konsultacje przy tworzeniu projektów, organizacja biura Centrum Organizacji Pozarządowych i biura Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, a także organizacja corocznego Forum Inicjatyw Pozarządowych. W tym celu powołano następujące programy:
  • "Centrum Organizacji Pozarządowych. Sieć Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego"
  • "Działaj Lokalnie – Konkurs grantowy"
  • "Prowadzenie Biura Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego"
  • "Dobre Praktyki i Pomysł na Przyszłość"
 • realizację programów mających podnieść kompetencje osobiste młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli:
  • "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej"
  • "Młodzieżowy Lider"
  • "Młodzieżowe Centrum Informacji"
  • "Programy szkoleniowe dla nauczycieli"
  • "Programy wsparcia i pomocy dla rodziców"
  • "Dobre Przykłady"

Bibliografia

bazy.ngo.pl [14.04.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy [14.04.2014]
Stowarzyszenie "Przystań" w Iławie [14.04.2014]
Stowarzyszenie "Przystań" w Iławie, Statut [14.04.2014]