Stowarzyszenie " roZruSZnik" przy ZSZ w Piszu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie " roZruSZnik " przy ZSZ w Piszu

Stowarzyszenie RoZruSZnik przy ZSZ w Piszu
Stowarzyszenie RoZruSZnik przy ZSZ w Piszu
Rok założenia 2008
Założyciel Mariusz Gbur, Mirosław Kozioł, Marek Duda i Arkadiusz Kapela.
Siedziba ul.Gustawa Gizewiusza 3, 12-200 Pisz
Profil działalności organizacja non-profit
Kontakt e-mail: rozrusznik@onet.eu
KRS 0000303368

Stowarzyszenie "roZruSZnik" przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu – stowarzyszenie wspiera nie tylko Zespół Szkół Zawodowych w Piszu, ale przede wszystkim młodzież. Prezesem stowarzyszenia jest Arkadiusz Kapela.

Historia

Powstało Stowarzyszenie "RoZruSZnik" powstało 25 kwietnia 2008. W 2010 r. do Stowarzyszenia dołączyli wolontariusze. W 2014 r. "RoZruSZnik" wraz ze Stowarzyszeniem Dialog Pokoleń z Pogobia Średniego założył pierwszą w gminie piskiej Spółdzielnię Socjalną "DiaRoz", która zajmuje się animacjami i warsztatami edukacyjnymi, a także prowadzi bar mleczny w Piszu.

Statut

Stowarzyszenie działa na obszarze Polski. Jego działalność nie jest ograniczona czasowo. Do władz stowarzyszenia zalicza się: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Swoją kadencję władze sprawują 3 lata.

Cele

Do najważniejszych celi stowarzyszenia zalicza się:

 • wspieranie rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu
 • rozwój twórczości, kreatywności i przedsiębiorczości dzieci i młodzieży
 • działanie w sferze pomocy, animacji i integracji społecznej oraz współpraca z innymi podmiotami działającymi w tej sferze

Zarząd

 • Prezes - Arkadiusz Paweł Kapela
 • Skarbnik - Bożena Barbara Grigoruk
 • Sekretarz - Urszula Przychodzeń
 • Członkowie - Mirosław Kozioł i Zofia Ferenc

Formy działalności

Formy działalności Stowarzyszenia:

 • pozyskiwanie środków na remont szkoły
 • integracja społeczności szkolnej, reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców Pisza
 • wspieranie inicjatyw lokalnych i wiejskich tj. festyny, dożynki, jarmarki, itp.
 • współpraca z różnymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządów terytorialnych oraz grupami nieformalnymi
 • liczne projekty, warsztaty
 • organizowanie oraz pokrywanie kosztów zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży
 • stypendia naukowe
 • szkolenia
 • wspieranie młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej
 • piesze wędrówki
 • obozy młodzieżowe

Bibliografia

rozrusznik.pisz.pl [10.10.2014]
atomywsieci.pl [10.10.2014]
krs.wyborcza.biz[10.10.2014]
szkolnictwo.pl [10.10.2014]
bazy.ngo.pl [10.10.2014]
facebook.com [10.10.2014]
ngomazury.pl [10.10.2014]