Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej"

Chorągiew Bractwa
Chorągiew Bractwa
Rok założenia 1999
Siedziba ul. Zamkowa 2, 13-100 Nidzica
Profil działalności oświata, edukacja
Kontakt Tel. 501 381 109; rycerze.org
KRS 0000119049

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej" – organizacja pozarządowa o charakterze historyczno-kulturalnym, która rozpoczęła swoją działalność w wrześniu 1999 r. w Nidzicy. Prezesem Stowarzyszenia jest Patryk Kozłowski. Terenem bezpośredniej działalności "Bractwa Rycerskiego Komturii Nidzickiej" jest powiat nidzicki oraz region Warmii i Mazur. Zasadniczym celem jest propagowanie kultury i wiedzy historycznej o średniowiecznej Europie, w szczególności o tradycjach rycerskich.

Fot. Agnieszka Gałczyńska.
Źródło: www.rycerze.org

Historia

Bractwo powstało w 1999 r. w Nidzicy. W czerwcu 2002 r. organizacja przekształciła się z nieformalnej instytucji w stowarzyszenie i zmieniła nazwę na obecną. Aktualnie członkami jest 20 osób.

Statut

Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut z 19 czerwca 2002 r.

Cele

Celem Stowarzyszenia jest:

  • popularyzacja idei rycerskich oraz tradycji średniowiecznej kultury rycerskiej
  • propagowanie kulturalnej zabawy i szlachetnej rywalizacji rycerskiej wśród mieszkańców regionu i osób przyjezdnych
  • prowadzenie działalności charytatywnej
  • popularyzacja historycznych, kulturowych i turystycznych walorów miasta Nidzicy
  • aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury

Zarząd

Na czele Zarządu stoi Patryk Kozłowski.

Formy działalności

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w licznych krajowych i zagranicznych turniejach rycerskich oraz inscenizacjach historycznych. Organizują pokazy walk rycerskich, warsztaty tańców dawnych, a także zawody łucznicze.

Bibliografia

bazy.ngo.pl [22.04.2014]
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej" [22.04.2014]