Stowarzyszenie ICT Amber Klaster Teleinformatyczny

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie ICT Amber Klaster Teleinformatyczny
ICT-AMBER-2.jpeg
Przedmiot działalności: teleinformatyka i pokrewne
Adres: ul. Stoczniowa 2/A10, 82-300 Elbląg
E-mail: amber@ictamber.pl
Telefon: (55) 236 46 04
Strona internetowa: ictamber.pl

Stowarzyszenie ICT Amber Klaster Teleinformatyczny – stowarzyszenie zawiązane w 2010 r. w Elblągu z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Elblągu. Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja, rozwój inicjatyw oraz synergiczne działanie oparte na nowoczesnych technologiach.

Informacje ogólne

ICT Amber Klaster Teleinformatyczny prowadzi działania przede wszystkim ukierunkowane na:

  • integrację środowiska przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej, telefonicznej, informatycznej oraz branży pokrewnych i wszystkich firm zainteresowanych współpracą
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych, jak również podnoszenie poziomu wiedzy teleinformatycznej społeczeństwa
  • rozpowszechnianie i budowanie prestiżu środowiska teleinformatycznego wśród społeczeństwa
  • organizację i prowadzenie konferencji, szkoleń oraz seminariów na rzecz budowania wspólnej marki firm działających na rzecz Stowarzyszenia
  • współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w celu uzyskania swobodnego i szybkiego przepływu informacji
  • rozpowszechnianie wiedzy z zakresy IT i środowisk pokrewnych za pomocą ogólnodostępnych kanałów

Struktura organizacji

Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą: Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Lista organizacji będących członkami klastra znajduje się pod linkiem ictamber.pl

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ICT Amber Klaster Teleinformatyczny
ul. Stoczniowa 2/A10, 82-300 Elbląg
tel.: (55) 236 46 04 e-mail: amber@ictamber.pl
strona internetowa: ictamber.pl

Bibliografia

Stowarzyszenie ICT Amber Klaster Teleinformatyczny [22.04.2014]