Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
Rok założenia 2000
Siedziba ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo
Profil działalności kultura, sztuka, ochrona dób kultury i dziedzictwa narodowego
Kontakt tel: 89 514 83 36, e-mail: sio.barczewo@op.pl
KRS 0000204112

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie – stowarzyszenie powstało w celu aktywizacji jednostek i grup społecznych w celu realizacji przedsięwzięć promujących miasto i gminę Barczewo w zakresie rozwoju kultury i oświaty. SIO jest inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego. Obecnym prezesem stowarzyszenia jest Danuta Zielonka.

Historia

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich powstało 11 sierpnia 2000 roku jako terytorialna jednostka olsztyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. Od 19 kwietnia 2004 roku działa jako samodzielny podmiot.

Najważniejszym projektem realizowanym niemal od samego powstania stowarzyszenia jest Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2001 roku.

W 2010 roku SIO zostało laureatem konkursu "Anioły Sukcesu w Gminie Barczewo". Tytuł "Anioła Sukcesu" przyznawany jest w ramach siedmiu kategorii: Barczewianin Roku, Turystyka, Rolnictwo i ochrona środowiska, Przedsiębiorczość, Kultura, Sport oraz Wolontariat.

Statut

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie działa w oparciu o statut, który reguluje takie kwestie jak: cele stowarzyszenia, działania podejmowane przez stowarzyszenie, zarząd stowarzyszenia (a także sposób jego wyboru), określa kto może zostać członkiem stowarzyszenia, a także odnosi się do majątku stowarzyszenia.

Cele

Celem Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie jest podejmowanie działań, których zadaniem jest:

  • bezpośrednie oddziaływanie na czynniki warunkujące poziom życia społeczności miasta i gminy
  • uczestniczenie w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi społecznemu
  • wyzwalanie i wzbudzanie aktywności jednostek i grup społecznych w zakresie podejmowania i realizacji przedsięwzięć promujących miasto i gminę w szczególności w zakresie rozwoju kultury i oświaty

Zarząd

Prezesem zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie jest Danuta Zielonka pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora organizacyjnego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.

Formy działalności

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie w celu realizacji postanowień statutowych podejmuje następujące działania:

  • podejmuje wielorakie formy aktywnej współpracy z organami władzy samorządowej i administracji państwowej RP
  • wspieranie rozwoju i inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy
  • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wspieranie rozwoju kultury, tj. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych
  • publikowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących działalności SIO, a także promocji miasta i gminy Barczewo
  • utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach oraz uczestniczenie w realizacji inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty
  • organizowanie odczytów, prelekcji, sesji naukowych, wystaw, kursów oraz konkursów

Bibliografia

Baza organizacji pozarządowych i instytucji [15.06.2014]
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego [15.06.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [15.06.2014]