Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Bab-ska"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "BAB-ska"

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "BAB-ska"
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "BAB-ska"
Rok założenia 2012
Siedziba Wojska Polskiego 5a lok. 37 11-700 Mrągowo
Profil działalności oświata, edukacja, kultura
Kontakt strona internetowa: babska.blog.pl
KRS 0000438422

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "BAB-ska" – organizacja pozarządowa o charakterze kulturalnym, która rozpoczęła swoją działalność w 2012 roku w Mrągowie. Prezesem instytucji jest Barbara Malinowska. Terenem bezpośredniej działalności stowarzyszenia jest powiat mrągowski. Jego zasadniczym celem jest działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Historia

W marcu 2012 roku została założona Akademia Kobiet Aktywnych. W lipcu 2012 roku została ona przekształcona w Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "BAB-ska". Członkinie organizacji brały udział w Ogólnopolskim IV Kongresie Kobiet w Warszawie. Zaowocowało to nawiązaniem nowych kontaktów oraz umożliwiło rozwój wybranych projektów. Przedstawicielki organizują własne konferencje, jak również uczestniczą w innych, dotyczących sytuacji kobiet na świecie m.in. "Super Woman na rynku pracy" w Olsztynie

Statut

Statut ustanowiony został 16 lipca 2012 roku.

Cele

Celami Stowarzyszenia są:

 • inicjowanie, wspieranie i promowanie różnorodnych form aktywności kobiet w społeczeństwie
 • wspieranie kobiet w trudnej sytuacji życiowej
 • wspieranie przedsiębiorczości i zawodowego potencjału kobiet, podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji oraz promowanie zatrudnienia aktywizacji zawodowej kobiet
 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament społeczeństwa obywatelskiego, takich jak:sprawiedliwość, prawda, wolność, tolerancja i przyjaźń; dalsza treść celu działania zgodnie z pkt 10 statutu
 • zwiększanie i rozwijanie świadomości społecznej na temat sytuacji kobiet w społeczności lokalnej, w Polsce, na świecie
 • pogłębianie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej o sytuacji kobiet
 • upowszechnianie wiedzy o Prawach kobiet i Prawach dziecka, ochronie praw człowieka i swobód obywatelskich
 • inicjowanie i wspieranie wszelkiej działalności pro-ekologicznej
 • poprawa dostępności miejsc publicznych dla kobiet w ciąży i matek z dziećmi
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami
 • promowanie postaw wolontariackich
 • wspieranie inicjatyw zwiększających udział społeczny grup marginalizowanych i mniej uprzywilejowanych
 • profilaktyka uzależnień
 • działania na rzecz przeciwdziałania wypadkom drogowym oraz pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych
 • promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i turystyki
 • upowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia

Zarząd

 • Barbara Malinowska – Prezes
 • Elżbieta Szymborska - Zastępca Prezesa
 • Magdalena Hibner - Sekretarz
 • Katarzyna Figel - Skarbnik
 • Barbara Piwońska – Członek zarządu
 • Anna Wysuwa-Szefler - Członek komisji rewizyjnej
 • Renata Pieniak – Członek komisji rewizyjnej
 • Agnieszka Klincewicz – Członek komisji rewizyjnej
 • Małgorzata Pachwicewicz-Szamotuło – Członek zarządu
 • Iwona Stepnowska-Chudek - Członek zarządu
 • Agnieszka Paradowska – Członek zarządu
 • Jolanta Stankiewicz – Członek zarządu
 • Teresa Kazimierczak – Członek zarządu
 • Aneta Onacewicz – Członek zarządu
 • Grażyna Szarek – Członek zarządu

Formy działalności

 • działalność edukacyjno-szkoleniowa (kształceniowa)
 • działalność informacyjno-promocyjna
 • działalność wydawnicza
 • działalność doradcza
 • organizowanie wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, eventów
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów i programów tematycznych w zakresie realizacji celów
 • szeroko pojęta działalność wspierająca środowiska kobiece i pojedyncze kobiety
 • fundowanie stypendiów
 • prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia
 • współpraca z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania
 • współpraca z władzami lokalnymi, powiatowymi i wojewódzkimi
 • pozyskiwanie funduszy na wyżej wymienione cele

Bibliografia

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "BAB-SKA" [10.10.2014]
Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji[10.10.2014]