Stowarzyszenie "Nad Nidzkim" w Rucianem Nidzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
(Przekierowano z Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem Nidzie)
Stowarzyszenie "Nad Nidzkim" w Rucianem Nidzie

Rok założenia 2006
Założyciel Marek Kaczmarczyk
Siedziba Ruciane-Nida
Profil działalności działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa
Kontakt ul. Polna 2a, 12-220 Ruciane-Nida
KRS 0000255693

Stowarzyszenie "Nad Nidzkim" w Rucianem Nidzie – stowarzyszenie z siedzibą w Rucianem-Nidzie. Głównym powodem jego powstania była chęć aktywnego włączenia się w działania zmierzające do rozwoju społecznego mieszkańców regionu Mazur. Założyciele Stowarzyszenia widzieli konieczność zainicjowania głębokich zmian w funkcjonowaniu niektórych instytucji samorządowych, a w szczególności instytucji kultury, oraz podniesienia roli kultury w dążeniu do powstania społeczeństwa obywatelskiego.

Historia

Stowarzyszenie "Nad Nidzkim" w Rucianem-Nidzie założone zostało w 2006 r. W latach 2007–2010 strategicznym partnerem Stowarzyszenia był Dom Kultury w Rucianem-Nidzie.

Statut

Statut został uchwalony 9 czerwca 2006 r. Reguluje następujące kwestie:

 • Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 • Rozdział 2. Cele i formy działania
 • Rozdział 3. Członkowie,ich prawa i obowiązki
 • Rozdział 4. Organy Stowarzyszenia
 • Rzdział 5. Majątek i fundusze
 • Rozdział 6. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 • Rozdział 7. Postanowienia końcowe

Cele

Jako cele Stowarzyszenie wyznacza sobie:

 • prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej i edukacyjnej na podstawie własnego programu
 • realizowanie programów, projektów, zadań i pojedynczych działań upowszechniania kultury, edukacji, sportu i wychowania
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli
 • pomoc w prezentowaniu dorobku artystycznego osób indywidualnych i grup artystycznych władzom państwowym, samorządowym i szerokiej publiczności

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:

Formy działalności

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej
 • organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym
 • planowanie i realizowanie programów, projektów, zadań i pojedynczych działań zmierzających do rozwoju kulturalnego, społecznego, edukacyjnego i sportowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych będących podmiotem zainteresowania Stowarzyszenia
 • nawiązywanie współpracy i kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń

Bibliografia

ruciane-guzianka.pl [22.04.2014]