Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno - SPRAWNYCH

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno - SPRAWNYCH

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno - SPRAWNYCH
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno - SPRAWNYCH
Rok założenia 2008
Siedziba Ul.Kajki 49, 11-320 Jeziorany
Profil działalności Organizacja Pożytku Publicznego
Kontakt Tel:(089) 718 16 64, e-mail: niepelno-sprawni@wp.p
KRS 0000297966

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno-SPRAWNYCH – działa na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z niepełnosprawnością umysłową. Swoją działalność prowadzi od 2008 roku, a coroczne sprawozdania publikuje na swojej oficjalnej stronie internetowej. Prezesem Stowarzyszenia jest Teresa Stańczyk.

Historia

Prace nad założeniem Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełno-SPRAWNYCH rozpoczęły się już w październiku 2007 roku. Oficjalnie istnieje ono już od 2008 roku. 20.11.2009 roku otrzymało statut organizacji pożytku publicznego. Początkowo Stowarzyszenie skupiało 23 osoby, głównie pracowników DPS w Jezioranach. W ciągu swojej działalności Stowarzyszenie zorganizowało cykl imprez sportowych pod hasłem "Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną". Poza tą największą imprezą Stowarzyszenie podejmuje wiele mniejszych przedsięwzięć. Są to np.:

 • kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny(od 2008)

badania densytometryczne podopiecznych (11.06.2008)

 • spływ kajakowy Krutynią (04.08.2008)
 • turniej gier świetlicowych (2012)
 • zajęcia malarskie (12.2012)i wiele innych ujętych w sprawozdaniach merytorycznych z działalności

Statut

Statut Stowarzyszenia dostępny jest na oficjalnej stronie DPS Jeziorany i kolejno zawiera:

 • Postanowienia ogólne
 • Cele i sposoby działania
 • Członkowie, ich prawa i obowiązki
 • Władze stowarzyszenia
 • Walne zgromadzenie członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Majątek Stowarzyszenia
 • Przepisy końcowe

Cele

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • promocja integracji społecznej
 • ochrona i promocja zdrowia
 • propagowanie idei tolerancji i ochrony praw człowieka
 • działania edukacyjne, kulturalne i sportowe
 • zapobieganie patologiom społecznym

Zarząd

Prezes - Teresa Stańczyk
Wiceprezes - Agnieszka Kiljan
Skarbnik - Anna Lichowska
Członek - Jadwiga Szymańska
Członek - Anna Klimowicz

Formy działalności

 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie: opieki, profilaktyki, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze, sporcie i rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej
 • inicjowanie i występowanie z wnioskami o niezbędne wsparcie dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych
 • inicjowanie i występowanie z wnioskami w sprawie tworzenia osobom niepełnosprawnym, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, przebywającym w placówkach pomocy sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem oraz przestrzeganie wobec tych osób praw człowieka
 • współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • organizacja przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym
 • organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowo-rekreacyjnym, służącym integracji niepełnosprawnych ze środowiskiem i zapobiegającym wykluczeniu społecznemu
 • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej
 • gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla osób niepełnosprawnych, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej

Bibliografia

DPS Jeziorany