Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Synapsa"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Synapsa"

Logo stowarzyszenia. Źródło: www.synapsa.mragowo.pl [28.06.2014]
Logo stowarzyszenia. Źródło: www.synapsa.mragowo.pl [28.06.2014]
Rok założenia 2001
Założyciel -
Siedziba 11-700 Mrągowo, Wojska Polskiego 22 lok. 2
Profil działalności pomoc społeczna i pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
Kontakt Tel.: 89 741 20 20, E-mail: synapsa2@synapsa.mragowo.pl
KRS 0000005380

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Synapsa" – stowarzyszenie działające w Mrągowie, niosące pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zajmujące się wspieraniem rodzin i ochroną praw dziecka.

Przedstawicielki Zarządu. Źródło: www.synapsa.mragowo.pl

Historia

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku, a od września 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Na rzecz "Synapsy" można przekazać 1% podatku dochodowego. Stowarzyszenie prowadzi mediacje rodzinne, oferuje bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, które do tej pory okazywały się trudne bądź nierozwiązywalne. Zajmuje się również szeroko zakrojonym poradnictwem rodzinnym, a także szkoleniami.

Stowarzyszenie współpracowało w 2010 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Od roku 2005 Stowarzyszenie realizuje projekt "Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Od 2013 roku prowadzi Telefon Zaufania dostępny pod nr 741-20-20.

Statut

Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Struktura Statutu:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cel i środki działania
 • Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
 • Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia
 • Rozdział VI. Postanowienia końcowe

Cele

Główne cele organizacji to:

 • pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób
 • organizowanie i podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii różnego rodzaju uzależnień
 • udzielanie szeroko pojętej pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową
 • promocja idei wolontariatu i organizowanie grup wolontariuszy
 • włączanie się w prowadzenie domów pomocy, dziennych domów pobytu, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków i grup wsparcia, punktów poradnictwa specjalistycznego, warsztatów terapii zajęciowej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych
 • opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, występujących na terenie Powiatu Mrągowskiego
 • działania mediacyjne z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych
 • przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego oraz działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działalności charytatywnej

Zarząd

Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Członków Zarządu. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu, jak również kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządza jego majątkiem.

Skład zarządu:

 • Prezes - Alicja Nowicka
 • Wiceprezes - Iwona Krywiczanin
 • Wiceprezes - Hanna Alicka
 • Skarbnik - Dorota Piotrowska
 • Członek Zarządu - Krzysztof Muthmann

Formy działalności

Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

 • "W trosce o zdrową rodzinę"
 • "Stawiamy na rodzinę"
 • "Rozwiązywanie konfliktów w rodzinach dysfunkcyjnych"
 • "Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych"
 • "Kompetentni wychowawczo rodzice skuteczni w walce z demoralizacją nieletnich"
 • "Uczymy się poprawnie mówić. Pomoc logopedyczna dzieciom ze środowiska wiejskiego"

Stowarzyszenie "Synapsa" w 2002 roku realizowało Program Pomocy dla dzieci z domu dziecka z Mrągowa, a w latach 2007-2009 prowadziło Klub Puszystych przeznaczony dla mieszkańców Mrągowa. Zadaniem klubu było upowszechnianie zdrowego stylu życia opartego na aktywności fizycznej. Przez cały czas Stowarzyszenie prowadzi politykę otwartych drzwi nie tylko dla mieszkańców ale i dla różnych organizacji pozarządowych wspierając ich technicznie, merytorycznie i w miarę swoich możliwości, finansowo. Dodatkowo Stowarzyszenie organizuje festyny rodzinne mające na celu promowania wspólnego spędzania czasu przez wszystkich członków rodziny a także poczyniło kroki zmierzające do utworzenia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

Bibliografia

bazy.ngo.pl [28.06.2014]
Stowarzyszenie "Synapsa", materiał prasowy o Synapsie [ 28.06.2014]
Stowarzyszenie "Synapsa", materiał prasowy o Synapsie [28.06.2014]
Stowarzyszenie "Synapsa" [28.06.2014]
Stowarzyszenie "Synapsa", statut