Stronnictwo Demokratyczne na Warmii i Mazurach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stronnictwo Demokratyczne (SD) – polska partia polityczna, założona 15 kwietnia 1939 r. na Ogólnopolskim Zjeździe Założycielskim Stronnictwa Demokratycznego (od 1937 powstawały Kluby Demokratyczne). Pierwszym przewodniczącym SD był Mieczysław Michałowicz.

W czasie II wojny światowej członkowie partii prowadzili działalność konspiracyjną (z ich inicjatywy powołano Główną Radę Pomocy Żydom „ Żegota” i Społeczną Organizację Samoobrony). W okresie PRL Stronnictwo weszło w struktury władzy jako partia sojusznicza wobec PZPR (w latach 80. członkowie SD podjęli próby uniezależnienia się, po wprowadzeniu stanu wojennego część działaczy związała się z opozycją antykomunistyczną). W 1989 r. przedstawiciele SD brali udział w rozmowach Okrągłego Stołu. Po wyborach 4 czerwca SD weszło w skład koalicji wspierającej pierwszy od 1939 r. demokratyczny rząd. Od 2009 r. przewodniczącym partii jest Paweł Piskorski. W 2010 r. SD wspierało kandydaturę Andrzeja Olechowskiego w wyborach prezydenckich.

Władze

Piotr Kamiński – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Rady Regionalnej SD (do dnia 26.04.2013 r.).

W okresie PRL posłami na sejm z ramienia SD w województwie olsztyńskim byli m.in.:

Regionalne cele programu partii

W okresie PRL cele programu partii były podporządkowane polityce prowadzonej przez PZPR. Obecnie do głównych celów partii należą: walka z bezrobociem, wspieranie polskiej wsi i integracja z Unią Europejską.

Bibliografia

sd.pl [06.02.2015]
bs.sejm.gov.pl [06.02.2015]