Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie

Data założenia: 1986 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo

Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Miłakowie. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie. Dyrektorem Ośrodka jest Wojciech Ziembiński.

Działalność

Szkoła Podstawowa Specjalna przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Szkoła Podstawowa kształci w cyklu 6–letnim w:

  • oddziałach klasowych - uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, od 10 do 16 osób
  • oddziałach edukacyjno-terapeutycznych - uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, od 6 do 8 osób

Proces dydaktyczny realizowany jest na 2 etapach:

  • etap I - zintegrowany (klasy I-III)
  • etap II - przedmiotowy (klasy IV-VI).

W przypadku potrzeby zachodzi możliwość łączenia klas I-III i IV-VI. Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz edukacyjnych uczniów. Uczniowie objęci są także dodatkowym wsparciem w postaci zajęć rewalidacyjnych, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W Szkole realizowane są programy profilaktyczne i edukacyjne.

Bibliografia

SOSW w Miłakowie [17.11.2014] szkolnictwo.pl [17.11.2014]