Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach

Budynek szkolny. Źródło: www.sp-bezledy.gmina-bartoszyce.pl
Budynek szkolny. Źródło: www.sp-bezledy.gmina-bartoszyce.pl
Data założenia: 1946 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Bezledy 13 a, 11-200 Bartoszyce

Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach – szkoła podstawowa w Bezledach, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Zenona Baranowska.

Historia

Początki szkoły w Bezledach sięgają drugiej połowy XVIII w. Wtedy powstała szkoła parafialna. W 1935 r. w szkole wspólnej dla Bezled i Lejd uczyło się 132 uczniów, a pracowało dwóch nauczycieli. W 1946 r. wznowiono działalność oświatową w Bezledach i zorganizowano Publiczną Szkołę Powszechną w Bezledach. Na początku pracował w niej jeden nauczyciel, uczący w klasach I-IV. W 1948 r., w wyniku reformy strukturalnej, szkoła zmieniła nazwę na szkoła podstawowa. W 1952 r. stopień organizacyjny szkoły wzrósł do siedmiu klas.

W latach 1951-1961 kierownikiem szkoły był Jan Dolny. Grono nauczycielskie stanowili również: Jadwiga Dolna, Helena Dominiak, Genowefa Bartoś, a od 1958 r. Mirosław Kościuszko. W 1961 r. pracę rozpoczęli Maria i Adam Wasylikowie. Do istniejących siedmiu oddziałów uczęszczało 120 uczniów, których uczyło 6 nauczycieli: Adam Wasylik – kierownik, Maria Wasylik, Helena Dominiak, Olga Sytczyk, Danuta Zajkowska, Maria Sierla. W 1965 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku w 1968 r.

W latach 60. i 70. XX wieku w szkole prowadzono naukę dla dorosłych w zakresie szkoły podstawowej, gdzie do klas IV-VII uczęszczali głównie żołnierze zasadniczej służby wojskowej. Organizowano rolnicze kursy kwalifikacyjne.

W 1967 r. szkoła stała się ośmioklasową. W latach 1972-1992 dyrektorem szkoły był Apolinary Suchodolski. W roku 1976 w szkole pracowało 20 nauczycieli. W 1990 r. oddano do użytku rozbudowaną część budynku szkolnego składającego się z 11 izb lekcyjnych, biblioteki oraz pomieszczeń administracyjnych i socjalnych. W latach 1992-1997 funkcję dyrektora szkoły pełniła Aldona Stankiewicz. Od 1999 r. szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

Kadra pedagogiczna

Skład kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2013/14:

 • Danuta Rohuń
 • Zenona Baranowska – dyrektor szkoły
 • Maria Borkowska
 • Alina Dymek
 • Anna Dziwińska
 • Helena Gut
 • Bożena Kiszło
 • Wioletta Kowalik
 • Agnieszka Malinowska
 • Marzenna Oziero
 • Justyna Rojek
 • Jolanta Siej
 • Ilona Szarejk
 • Halina Turowska

Osiągnięcia

Sukcesy uczennic szkoły reprezentujących gminę na XVII Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Bartoszycach:

 • II miejsce w biegu na 100 m – Aleksandra Niedźwiedź
 • II miejsce w biegu na 200 m – Paulina Dwinów
 • II miejsce w biegu na 600 m – Ewa Zabłocka
 • I miejsce w skoku w dal – Ewa Zabłocka
 • II miejsce w sztafecie olimpijskiej 4 x 200 m dziewcząt – Ewa Zabłocka, Paulina Dwinów, Agata Kozłowska, Aleksandra Niedźwiedź
 • II miejsce w Turnieju Dwóch Ogni kl. V

Absolwenci

Absolwent szkoły Józef Soliwoda w 1978 r. został zastępcą dyrektora placówki.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 42.
sp-bezledy.edupage.org [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]