Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Samulowskiego w Gietrzwałdzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Samulowskiego w Gietrzwałdzie

Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1920 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Szkolna 8, 11-036 Gietrzwałd

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Samulowskiego w Gietrzwałdzie – szkoła podstawowa w Gietrzwałdzie, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Teresa Kochanowska.

Historia

Początki szkolnictwa polskiego w Gietrzwałdzie sięgają 1920 r. Wtedy stacjonująca w Olsztynie Komisja Międzysojusznicza udzieliła zezwolenia na otwarcie Katolickiej Szkoły Polskiej nauczycielowi Augustynowi Klimkowi. Zajęcia lekcyjne odbywały się w dwupokojowym lokalu udostępnionym przez Antoniego Fiutaka. Po plebiscycie szkołę zlikwidowano.

Po staraniach naukę wznowiono 10 kwietnia 1929 r. Władze niemieckie pozwoliły na działanie polskiej szkoły do 1935 r. Po II wojnie światowej ponownie przystąpiono do organizacji szkoły. 1 września 1945 r., w budynku po niemieckiej szkole niezniszczonym przez działania wojenne, rozpoczęły się zajęcia lekcyjne. Pierwszym kierownikiem placówki został Aleksander Cynarski. Przez pierwsze lata działalności szkoła borykała się z mnóstwem problemów. Bardzo duża liczba uczniów, słaba znajomość języka polskiego, a głównie brak wykwalifikowanych nauczycieli powodowały, że nauka nie mogła przebiegać zupełnie normalnie. Dopiero z upływem czasu sytuacja ta stopniowo się poprawiała. W 1957 r. nadano szkole imię Andrzeja Samulowskiego. W 2002 r. został powołany Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie. W skład zespołu wchodzi: sześcioklasowa szkoła podstawowa i przedszkole. Od roku szkolnego 2006/07 absolwentowi szkoły, który uzyskał na koniec roku szkolnego najwyższą średnią ocen, przyznawany jest tytuł "Złoty Absolwent".

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Program pracy wychowawczej zawiera szereg imprez i obyczajów, które stały się tradycją szkoły. Oto ich katalog:

 • medal dla najlepszego absolwenta
 • wycieczki rowerowe
 • festyn rekreacyjny
 • pasowanie na ucznia, co roku w Dniu Edukacji Narodowej
 • dzień patrona szkoły
 • pasowanie na czytelnika – w marcu każdego roku uczniowie klas pierwszych zostają uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej
 • Dzień Matki
 • biwak klasy VI (na pożegnanie szkoły biwak klasowy w Worytach)

Kadra pedagogiczna

Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr inż. Teresa Kochanowska. Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 2013/14:

 • mgr Teresa Cieślińska
 • mgr Barbara Cieślińska
 • mgr Kamila Drozd
 • Maria Dukowska
 • mgr Joanna Dziergacz
 • mgr Teresa Gotczenia
 • Katarzyna Grzegorzewska
 • mgr Ewelina Kałamarska
 • mgr inż. Teresa Kochanowska
 • mgr Agnieszka Kowalska
 • mgr Alicja Kucharzewska-Samko
 • mgr Małgorzata Multan
 • mgr Radosław Nadolski
 • mgr Janusz Pietkiewicz
 • mgr Danuta Riemer
 • mgr Agnieszka Rymkiewicz
 • mgr Szymon Szajko
 • mgr Jolanta Wilga
 • mgr inż. Iwona Wojciechowska
 • Grażyna Wąsowicz

Osiągnięcia

 • Teatr lalek "Sobieradek", założony we wrześniu 1973 r. przez instruktorów Annę i Waldemara Czerwińskich, otrzymał nagrodę II stopnia za realizację zadań XXIV Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej Teatru – 91". W 1996 r. na XXVIII Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach Lalkarzy otrzymał za spektakl "Przygody Kubusia" wg J. Sójki nagrodę Telewizji Dzieci i Młodzieży Programu I TVP SA. Nagrodą dodatkową był telewizyjny reportaż o teatrze, wsi i gminie Gietrzwałd.
 • W roku szkolnym 2011/12 uczniowie klasy piątej przez 3 miesiące realizowali projekt polsko-turecko-węgierski "Meine Schule/My school/Moja szkoła".

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960, Warszawa 1978, s. 21-30.
Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 59-65.
zsp.gietrzwald.prothost.pl [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]