Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Rogajny 27, 14-400 Pasłęk
Patron: Janusz Korczak

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach – placówka oświatowa w Rogajnach w województwie warmińsko-mazurskim z oddziałem przedszkolnym. Obecnie funkcję dyrektora pełni Anna Sarnowska.

Działalność

Szkoła realizuje projekty związane z prawidłowym żywieniem dzieci. Są to: "Szklana mleka" oraz "Owoce i warzywa w szkole". Placówka stara się o modernizację bazy szkoły. W ostatnim czasie, 4 listopada 2014 r., odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania placu zabaw "Radosny Malec".

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej. Stara się przy tym kierować słowami swojego patrona Janusza Korczaka: "Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie".

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja przedszkolna – Joanna Chojecka
 • edukacja wczesnoszkolna – Małgorzata Iwaniec, Joanna Dolińska, Anetta Wysocka
 • język polski – Monika Deptuła
 • język angielski – Izabela Sadolewska
 • matematyka – Teresa Kaśkiewicz
 • zajęcia komputerowe – Sławomir Piwoński
 • przyroda – Anna Sarnowska
 • historia – Monika Deptuła
 • religia – Małgorzata Jakubschon
 • wychowanie do życia w rodzinie – Małgorzata Tylińska
 • plastyka – Małgorzata Tylińska
 • muzyka, rytmika – Danuta Dymlang
 • zajęcia techniczne – Małgorzata Tylińska
 • wychowanie fizyczne – Małgorzata Tylińska
 • biblioteka – Małgorzata Jakubschon, Małgorzata Jakubschon
 • świetlica szkolna – Małgorzata Jakubschon
 • pedagog szkolny – Iwona Andruszkiewicz
 • logopeda – Emila Maciejewska

Osiągnięcia

Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach artystycznych.

Bibliografia

SP Rogajny[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]