Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach

Budynek szkoły. Źródło: www.sptylice.edupage.org, 22.12.2013.
Budynek szkoły. Źródło: www.sptylice.edupage.org, 22.12.2013.
Data założenia: XVII w.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Tylice 39, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach – szkoła podstawowa w Tylicach w powiecie nowomiejskim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Jolanta Kowalewska.

Historia

Historia Szkoły w Tylicach sięga XVII w. Szkoła powstała z inicjatywy Kościoła, w celu przeciwdziałania reformacji. Funkcjonowała krótko. Swoją działalność wznowiła w 1819 r. Pracowało w niej dwóch katolickich nauczycieli. Około 1848 r. wzniesiono budynek szkolny z jedną salą lekcyjną, a od 1877 r. na potrzeby szkoły wynajęto drugą salę lekcyjną. W 1879 r. w jednej klasie uczyło się 46 uczniów, a w drugiej – 34. W latach 1906–1907 w szkole odbył się strajk, który trwał dwa miesiące i w którym uczestniczyło 60 dzieci. Nauczyciele niemieccy przełamali jednak opór strajkujących. Na początku 1920 r. stanowisko kierownika szkoły objął Walenty Armknecht. W 1928 r. trzech nauczycieli katolickich nauczało 109 dzieci. W 1939 r. szkoła znów stała się areną germanizacji. Po wojnie naukę w szkole rozpoczęto 17 lutego 1945 r. Pierwszym kierownikiem i nauczycielem został Bernard Krajnik, który zorganizował naukę dla 116 dzieci w czterech klasach. W latach 1946–1950 szkoła w Tylicach znalazła się w granicach administracyjnych województwa pomorskiego (później miejscowość włączona została do województwa bydgoskiego). Od 8 stycznia 1946 r. nauka odbywała się w sześciu oddziałach. W 1948 r. na skutek reformy strukturalnej placówka zyskała status jedenastoletniej szkoły stopnia podstawowego. W roku szkolnym 1949/1950 podniesiono stopień organizacyjny szkoły o jeden oddział. W wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej 6 lipca 1950 r. ziemie powiatu nowomiejskiego zostały włączone do województwa olsztyńskiego. W roku szkolnym 1974/1975 obniżono stopień organizacyjny szkoły do sześciu klas. W 1975 r. szkoła znalazła się w granicach nowo utworzonego województwa toruńskiego. W roku szkolnym 1984/1985 podniesiono stopień organizacyjny szkoły do ośmiu klas. W roku szkolnym 1988/1989 podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Dobudowaną część oddano do użytku 2 marca 1993 r. Uroczyste otwarcie boiska sportowego nastąpiło 20 września 1998 r. W kolejnych latach zmodernizowano bazę szkoły. W 1999 r. szkoła znalazła się w granicach województwa warmińsko-mazurskiego. Od roku szkolnego 1999/2000 placówka stała się sześcioklasową szkołą podstawową.

Kadra pedagogiczna

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Tylicach w latach 1945–2014:

 • Bernard Krajnik (1945–1969)
 • Zygmunt Zieliński (1969–1976)
 • Helena Reńska (1976–1990)
 • Eugenia Gołębiowska (1990–1994)
 • Andrzej Nadolski (1994–2002)
 • Jolanta Kowalewska (od 2002)

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014:

 • Anna Falkowska
 • Anna Karczewska
 • Jolanta Kowalewska
 • Edyta Kozłowska-Lange
 • Danuta Lendzion-Komar
 • Ewelina Leśniewska
 • Marek Lubieniecki
 • Maria Pichalska
 • Maria Przeradzka
 • Elżbieta Przybyławska
 • Beata Turulska
 • Ewa Wodara
 • Grażyna Zagórska

Osiągnięcia

Uczniowie odnoszą sukcesy w różnych konkursach, np.:

Ciekawostki

Tradycją szkoły stały się spotkania dla seniorów. W 2013 r. szkoła gościła najstarszych mieszkańców miejscowości oraz seniorów rodzin uczniów z Pacółtowa.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach, 22.12.2013.