Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Muszakach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Muszakach

Budynek szkolny. Źródło: www.spmuszaki.edupage.org
Budynek szkolny. Źródło: www.spmuszaki.edupage.org
Data założenia: 20 stycznia 1965 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Muszaki 39, 13-113 Janowo

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Muszakach – szkoła podstawowa w Muszakach, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. Powstała w 1965 r. jako Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Eugeniusz Pokora.

Historia

Szkoła w Muszakach powstała 20 stycznia 1965 r. jako Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Zbudowano ją ze składek społeczeństwa powiatu nidzickiego. Decyzja budowy Szkoły Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego zrodziła się w 1960 r. Dzięki poparciu tej inicjatywy przez władze powiatowe przystąpiono do budowy jesienią 1963 r. Budowę zakończono jesienią 1964 r. Była to druga tysiąclatka w powiecie. Kierownikiem szkoły został Zygmunt Jastrzębowski. W 2006 r. oddano nowa część budynku szkoły, w której znajdują się: sala lekcyjna, biblioteka, gabinet dyrektora, sekretariat, szatnia, stołówka i magazynek sportowy. Za budynkiem szkolnym znajduje się boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz bieżnia i skocznia. Szkoła posiada salę komputerową. W placówce jest oddział zerowy oraz sześć oddziałów szkoły podstawowej.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Kadra pedagogiczna

Skład kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2013/14:

 • Dorota Burek
 • Katarzyna Dręczewska
 • Katarzyna Jaguszewska
 • Rajmund Kobyliński
 • Elżbieta Leszkowska
 • ks. Wiesław Lipka
 • Anna Moszczyńska
 • Dorota Muzyczuk
 • Ala Pokora
 • Eugeniusz Pokora – dyrektor szkoły
 • Anna Szalwińska

Bibliografia

spmuszaki.edupage.org [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]
pl.wikipedia.org [22.12.2013]