Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Słobitach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Słobitach

Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1947 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Słobity 3, 14-405 Wilczęta

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Słobitach – szkoła podstawowa w Słobitach, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Danuta Dańczyszyn.

Historia

Szkoła w Słobitach powstała w 1947 r. Publiczna Szkoła Powszechna w Słobitach miała siedzibę w budynku przy kościele. Szkoła miała jedną salę lekcyjną, była także kuchnia, w której gotowano posiłki.

W kolejnych latach wraz ze zmianami organizacyjnymi ulegała zmianie też nazwa szkoły: 1948-1949 na skutek reformy strukturalnej zmieniła nazwę na Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Słobitach; 1950-1951 Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Jagiellonowie; 1956-1962 Szkoła Podstawowa w Słobitach; 1967-1970 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słobitach.

W 1965 przeniesiono szkołę do nowego budynku. Od roku szkolnego 1999/2000 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Słobitach funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/14:

 • Ewa Baniel
 • Danuta Dańczyszyn – dyrektor szkoły
 • Olga Karpińska
 • Kinga Kazimierczuk
 • Maciej Maciejewski
 • Grażyna Mańka
 • Weronika Ozga-Zajło
 • Izabela Puzio
 • Małgorzata Sośnicka
 • Monika Stasiak
 • Magdalena Wierzbowska
 • Mariola Wysocka

Osiągnięcia

Średni wynik uczniów klas VI w sprawdzianie zewnętrznym wyniósł 27,8 pkt. i mieści się w 8 przedziale dziewięciostopniowej krajowej skali staninowej (wynik bardzo wysoki). Uczniowie klasy VI zdobyli 70% punktów możliwych do uzyskania i zajęli II miejsce w powiecie braniewskim (kwiecień 2013 r.).

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 42.
spslobity.edupage.org [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]