Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego przy Zespole Szkół w Drygałach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego przy Zespole Szkół w Drygałach

Obecny budynek Szkoły Podstawowej. Źródło: www.zsdrygaly.pl
Obecny budynek Szkoły Podstawowej. Źródło: www.zsdrygaly.pl
Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Drygały, ul. Szkolna 2, 12-230 Biala Piska
Patron: Stanisław Palczewski

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego przy Zespole Szkół w Drygałach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół w Drygałach. Dyrektorem Zespołu jest Andrzej Rosiński.

Historia

Szkoła Podstawowa rozpoczęła swoje funkcjonowanie w 1945 r. Początkowo uczęszczało do niej 146 uczniów, którzy pobierali naukę w 4 oddziałach klasowych. Natomiast w szkole pracowało wówczas tylko troje nauczycieli: kierownikiem szkoły był Stanisław Chrostowski, a pierwszymi nauczycielami: Klara Łojewska i Kazimierz Skwarski.

W czerwcu 1946 r. w Szkole było już 156 uczniów, a w 1949 r. naukę pobierało 280 uczniów. W 1953 r. funkcję kierownika Szkoły objął Stanisław Palczewski. W placówce działały takie organizacje jak: Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, PCK, Liga Przyjaciół Żołnierzy, SKO, ZHP. W roku szkolnym 1972/73 uczyło się tutaj 472 uczniów w 16 oddziałach i pracowało 17 nauczycieli.

1 września 1999 r. Szkoła Podstawowa przekształciła się w sześcioklasową. W starym budynku szkoły podstawowej, utworzone zostało Publiczne Gimnazjum. Szkoła przejęła budynek po byłym przedszkolu, w którym obecnie uczą się dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas pierwszych.

Działalność

Do dyspozycji uczniów Szkoły Podstawowej w Drygałach są:

  • biblioteka z czytelnią i zapleczem informatycznym
  • pracownia informatyczna
  • świetlica ze stołówką
  • sala gimnastyczna
  • boisko "orlik"
  • gabinet pedagoga szkolnego
  • gabinet logopedy
  • gabinet pielęgniarki

Bibliografia

szkolnictwo.pl [11.11.2014]
ZS Drygały [11.11.2014]