Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej

Budynek szkolny. Źródło: www.szkolnictwo.pl, 7.12.2013.
Budynek szkolny. Źródło: www.szkolnictwo.pl, 7.12.2013.
Data założenia: 6 lipca 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. M.Kajki 1, 12-230 Biała Piska


Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej – szkoła podstawowa w Białej Piskiej w powiecie piskim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Antoni Zabielski.

Historia

Historia szkoły w Białej Piskiej sięga XVIII w., gdy istniała tu szkoła parafialna. Stopień organizacyjny szkoły zmieniał się od jednoklasowej przez dwuklasową (polską i niemiecką) po siedmioklasową w 1939 r. Po II wojnie światowej wznowiono działalność szkoły. Publiczna Szkoła Powszechna w Białej Piskiej powstała w 1945 r. Mieściła się w budynku dawnej szkoły niemieckiej przy ul. Konopnickiej. W czterech oddziałach szkoły uczyło się 24 uczniów. Pierwszym kierownikiem i jedynym nauczycielem był Stanisław Czarniak (repatriant z Małopolski Wschodniej). Zmagał się z ogromnymi trudnościami w pracy dydaktycznej: nie było programów nauczania, podręczników, zeszytów i materiałów piśmiennych. Nie było pomocy naukowych.

Stały napływ na te tereny ludności polskiej sprawił, że stan liczbowy uczniów pod koniec 1945 r. wynosił 148 osób. Do czterech wzrosła też liczba liczba nauczycieli. W 1946 r. w szkole było już 218 uczniów (klasy I–VI). W 1947 r. kierownictwo szkoły objęła Kazimiera Korycińska – nauczycielka z wieloletnim stażem. Na skutek reformy strukturalnej w 1948 r. szkoła zyskała status jedenastoletniej szkoły stopnia podstawowego.

Dnia 1 września 1959 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły, w którym oprócz 11 izb lekcyjnych znalazły się też inne pomieszczenia: gabinet chemiczno-fizyczny, pracownia robót ręcznych, świetlica, czytelnia, biblioteka, sala gimnastyczna, gabinet kierownika szkoły, kancelaria, szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz kuchnia. Szkoła została wyposażona w węzeł radiowy oraz nowy sprzęt szkolny i niezbędne pomoce naukowe. Był to pierwszy budynek szkoły polskiej wybudowany na terenie powiatu piskiego. W 1960 r. w szkole uruchomiono zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe, prowadzono również dożywianie dzieci. Powstały organizacje szkolne (ZHP, PCK, Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, SKO, Spółdzielnia Uczniowska, Liga Obrony Kraju, Samorząd Uczniowski, itp.). Prowadzono koła zainteresowań, m.in. Szkolne Koło Sportowe, chór i zespół muzyczny. Uroczystość wręczenia sztandaru i nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki odbyła się 24 maja 1975 r.

W roku szkolnym 1999/2000 szkoła zmieniła status na sześcioklasową szkołę podstawową.

Kadra pedagogiczna

Skład kadry pedagogicznej w roku 2013/2014:

oraz nauczyciele specjaliści:

 • język polski: Renata Łuba, Dorota Suchwałko, Bożena Narewska, Ewa Góralska
 • język angielski: Katarzyna Konopka, Edyta Barwikowska
 • matematyka: Katarzyna Sawicka, Elżbieta Kitowska, Ryszard Wojsław
 • historia: Dorota Suchwałko, Renata Łuba
 • przyroda: Katarzyna Sawicka, Bożena Daniłowska
 • informatyka: Ryszard Wojsław, Katarzyna Sawicka
 • wychowanie fizyczne: Zbigniew Dąbkowski, Andrzej Konopka
 • technika: Ryszard Wojsław
 • plastyka: Hanna Braun
 • muzyka: Hanna Braun
 • wychowanie do życia w rodzinie: Łucja Sierzputowska, Bronisława Romankiewicz
 • religia: Łucja Sierzputowska, Beata Zapolska
 • nauczanie zintegrowane: Lucyna Seroka, Elżbieta Janik, Janina Olech, Elżbieta Łaguna, Bronisława Romankiewicz, Bożena Maszczyk, Beata Frąckiewicz, Aleksandra Gardocka
 • pedagog szkolny: Danuta Chmielewska
 • wychowawcy świetlicy: Bata Zapolska, Hanna Braun
 • nauczyciel bibliotekarz: Anna Wojsław

Osiągnięcia

Uczniowie godnie reprezentują szkołę w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, wiedzy religijnej i plastycznych oraz w zawodach sportowych.

Absolwenci

Pierwszych 15 absolwentów opuściło mury szkoły w 1947 r.

Ciekawostki

Monografię Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej opracował Janusz Strongowski w ramach pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. Elwiry Kryńskiej z Uniwersytetu w Białymstoku.

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945–1960, Warszawa 1978.

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej, 26.11.2013.