Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie

Tort Jubileuszowy. Źródło: www.wasniewo.edu.pl
Tort Jubileuszowy. Źródło: www.wasniewo.edu.pl
Data założenia: 1937 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Grabowo 4, 13-111 Janowiec Kościelny

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – szkoła podstawowa w Waśniewie, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Beata Jóźwiak.

Historia

Początkowo w Waśniewie kształcono dzieci w domach prywatnych. W 1930 r. zajęcia lekcyjne odbywały się w domu państwa Majewskich, a potem u państwa Duchna. W 1935 r. powstała inicjatywa budowy szkoły. Dzięki staraniom nauczycieli i pomocy władz terenowych, inspektorat szkolny w Ciechanowie zatwierdził projekt budowy szkoły. Były dziedzic p. Krajewski ofiarował 1 ha ziemi na plac szkolny. Prace budowlane rozpoczęto w 1936 r. Wraz z utworzeniem szkoły nadano jej imię Zawiszy Czarnego.

Kiedy wybuchła II wojna światowa, budowa została przerwana. W okresie okupacji hitlerowskiej budynek szkolny przeznaczono na magazyn zbożowy. Dla dzieci z Waśniewa i Krusza zorganizowano tajne nauczanie, które prowadził Jerzy Borzuchowski. Po wyzwoleniu przystąpiono do wykończenia budynku. Nauka nadal odbywała się w domach prywatnych.

Pierwszym kierownikiem w powojennej Publicznej Szkole Powszechnej w Waśniewie był Leonard Solnicki. W wyniku reformy strukturalnej, w 1948 r., nazwa szkoły została zmieniona na szkoła podstawowa. Zajęcia w budynku szkolnym rozpoczęto dopiero w 1950 r. Wydział Oświaty w Mławie ustalił obwód szkolny: Bukowiec, Gwoździe, Krusze, Kownatki, Kukiełki, Pawełki, Sołdany, Waśniewo-Grabowo, Zaborowo, Szczepkowo-Zalesie. W latach 70. XX wieku zostało odebrane szkole imię Zawiszy Czarnego. W 1985 r. rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Brak środków finansowych spowodował, że dopiero w 1997 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku. Jednocześnie przywrócono szkole imię Zawiszy Czarnego. Szkoła otrzymała także sztandar ufundowany przez społeczeństwo. Od 1999 r. szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

Kadra pedagogiczna

Kierownicy i dyrektorzy szkoły w latach 1945-2014:

 • Leonard Solnicki
 • Maria Majewska
 • Janina Majewska
 • Włodzimierz Klonowski
 • Jan Pawłowski
 • Konrad Zakrzewski
 • Kazimierz Makowiecki
 • Benedykt Klimek
 • Bożena Majewska
 • Barbara Wrzeszczyńska
 • Mieczysław Brzeziński
 • Leonard Majewski
 • Jan Piotrkowski
 • Beata Jóźwiak

Kadry pedagogiczna w roku szkolny 2013/14:

 • Beata Jóźwiak – dyrektor szkoły
 • Przemysław Dudek – język angielski
 • Dorota Fydrych – edukacja wczesnoszkolna
 • Agata Kacner – język polski
 • Wiesław Kacner – wychowanie fizyczne, historia
 • Małgorzata Kolankowska – oddział przedszkolny
 • Jolanta Lewandowska – religia
 • Anna Piotrkowska – edukacja wczesnoszkolna
 • Jan Piotrkowski – przyroda, informatyka, wf
 • Gabriela Podowska – muzyka, plastyka, technika
 • Mirosława Szczepkowska – edukacja wczesnoszkolna
 • Małgorzata Szypulska – matematyka, przyroda

Osiągnięcia

W roku szkolnym 2009-2010 szkoła za swoją działalność przyrodniczo-ekologiczną została wyróżniona odznaczeniami:

 • Certyfikat "Szkoła Przyjazna Środowisku"
 • Międzynarodowy Certyfikat Szkół dla Ekorozwoju "Zielona Flaga"

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 42.
wasniewo.edu.pl [22.12.2013]
szkolnictwo [22.12.2013]